Minister dr. Jože Podgoršek na licitaciji vrednejšega lesa v Slovenj Gradcu

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek si je včeraj skupaj z državnim sekretarjem Antonom Harejem ogledal 16. licitacijo vrednejšega lesa v Slovenj Gradcu. Gre za največjo tovrstno prireditev v srednji Evropi, ki se je udeležujejo kupci iz različnih držav. Na letošnji licitaciji je bilo razstavljenih 6.354 hlodov v skupni izmeri 6.800 kubičnih metrov.

 

Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije sta ob pomoči Zavoda za gozdove Slovenije pripravila tradicionalno 16. licitacijo vrednejšega lesa v Slovenj Gradcu. Dovoz hlodovine je potekal v januarju. Minister dr. Podgoršek je ob ogledu vrednejšega lesa izpostavil njegov pomen: “Takšne licitacije so pomembne tudi zato, da lastniki gozdov vidijo, zakaj je potrebno izvajati gozdno gojitvena dela oziroma izvajati nego v skladu z načrti. Torej ni dovolj, da samo pridejo v gozd in posekajo izbrano drevo, v gozd je potrebno tudi vlagati. Samo s pomočjo nege lahko na koncu dobimo take gozdne sortimente, kot smo jih videli danes.”

Najvišjo ceno je na letošnji licitaciji dosegel gorski javor in sicer 23.800 evrov za kubični meter. Cena za celotni gozdni lesni sortiment gorskega javorja rebraša pa je znašala 47.838,00 evra za kubični meter. Poleg gorskega javorja so zelo dobre cene dosegali tudi hlodi oreha, brestov, češnje, hrastov, črnega oreha, macesna, smreke ter nekaterih sadnih vrst.

Ves les, ki ga prodajo na licitaciji, mora biti posekan na legalen način s predhodno označenim drevjem za posek ter izdano odločbo Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) o odobritvi poseka izbranih dreves. Pri izbiri primernih dreves za posek in sodelovanje na dražbi lahko pomagajo revirni gozdarji ZGS.

Sicer je bilo v letu 2021 posekanega za 408 milijonov kubikov drevja-70% poseka je bilo negovalne narave, 26% je bilo sanitarnega poseka, 4% poseka pa je bilo opravljenih zaradi drugih razlogov. Minister dr. Podgoršek je ob tem izpostavil: “V Sloveniji lahko letno posekamo 6,5 milijonov kubika lesa, od tega okoli milijon v državnih gozdovih, ostalo pa lahko posekajo zasebni lastniki gozdov, vendar sama sečnja temu ne sledi. Država sicer poseka predviden posek, medtem ko smo v zasebnem delu skoraj na polovici in v lanskem letu nismo presegli 5 milijonov kubikov posekanih gozdno lesnih sortimentov.” Minister je ob tem izpostavil, da se povpraševanje po gozdnih lesnih sortimentih v Sloveniji povečuje. To dokazujejo tudi lanskoletni podatki, saj je bil izvoz hlodovine iz Slovenije v tujino najmanjši v zadnjih desetih letih.