Minister Boštjan Koritnik na seji Sveta Koroške regije: “Potrudil se bom, da zmanjšamo število belih lis širokopasovne infrastrukture na Koroškem.”

Foto: Ministrstvo za javno upravo

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je včeraj na povabilo županje občine Črna na Koroškem mag. Romane Lesjak udeležil seje sveta Koroške regije, na kateri je z županjami in župani spregovoril o širokopasovni infrastrukturi v določenih delih regije, ki še vedno sodijo med območja tako imenovanih belih lis.

 

V določenih območjih Slovenije je zaradi redke in razpršene poseljenosti ter neugodnega reliefa gradnja širokopasovne infrastrukture zelo draga, zato so tam poslovni investicijski modeli brez pomoči javnih sredstev ekonomsko neizvedljivi. Po Koritnikovih besedah so zato z namenom, da bo za investitorje gradnja širokopasovne infrastrukture na belih lisah postala ekonomsko vzdržna, predvideni ukrepi sofinanciranja gradnje odprtih širokopasovnih omrežij iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ESKP).

Koroška regija je vključena v okvir sofinanciranja s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Trenutno je v ta namen v teku javni razpis za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo, ki ga izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Njegov cilj je omogočiti belim lisam dostop do širokopasovnih omrežij naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s.

Minister Koritnik je izrazil tudi zadovoljstvo, da je bilo v okviru pobude WiFi4EU na javnem razpisu Evropske komisije uspešnih vseh 12 občin Koroške regije. S tem je vsaka od občin je pridobila bon v vrednosti 15.000 EUR za vzpostavitev brezžičnega Wi-Fi omrežja na javnih mestih. »Po današnjem pogovoru z županjami in župani in njihovem angažmaju za odpravo belih lis, se bom še dodatno potrudil, da njihovo število na Koroškem zmanjšamo ter se tem občankam in občanom omogočimo kvalitetno opravljanje storitev.«

V Koroško regijo se je do sedaj sicer vložilo 9.561.000 EUR javnih sredstev v okviru javnega razpisa GOŠO1