Milijon evrov garancij bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji

RRA Koroška v okviru Garancijske sheme za Koroško preko javnega razpisa dodeljuje garancije ugodnih bančnih kreditov za pospeševanja razvoja podjetništva v Koroški regiji. Razpis bo odprt do konca leta oziroma do porabe sredstev.

»RRA Koroška d.o.o. izvaja Garancijsko shemo za Koroško, ki so jo ustanovile občine Slovenj Gradec, Mislinja, Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka. V letu 2019 smo objavili Javni razpis za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji. Upravičenci so mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja, ki dostopajo do ugodnih kreditov in garancij za investicije do 8 let, obratna sredstva in predfinanciranje projektov do 3 let,« so zapisali na spletni strani RRA Koroška.

Višina garancije za investicije znaša 50 odstotkov, za obratna sredstva in predfinanciranje projektov pa 80 odstotkov. Razpis bo odprt do 31. decembra oziroma do porabe garancijskih sredstev. V razpisu je navedeno, da je skupna višina razpisanih sredstev za garancije 802.457 € in predstavlja 80% glavnic bančnih kreditov za upravičene stroške investicij oz. obratnih sredstev v skupni višini 1.003.071 €, spodnja tabela pa prikazuje višino razpisanih sredstev po posameznih občinah.

Vir: Javni razpis za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji

Sredstva za garancije priskrbi občina, v kateri je lokacija investicije ali sedež prosilca za garancijo. Več informacij pa dobite na tej povezavi.

NK