Foto: Ministrstvo za zunanje zadeve

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je danes na Dunaju srečal z avstrijskim ministrom za evropske in zunanje zadeve Alexandrom Schallenbergom. Ministra sta večji del pogovora posvetila obeležitvi 100. obletnice plebiscita na Koroškem in izpolnjevanju zavez Republike Avstrije do slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, kot izhajajo iz avstrijske državne pogodbe.

Minister dr. Anže Logar je v pogovoru izpostavil pomen obeležitve stoletnice koroškega plebiscita 10. oktobra letos. Poudaril je, da so poleg simbolnega pomena dogodka z udeležbo na visoki ravni enako oziroma bolj pomembni tudi konkretni ukrepi v korist slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem in Štajerskem. Ti izhajajo iz mednarodnopravnih zavez Republike Avstrije, zapisanih v Pogodbi o ponovni vzpostavitvi demokratične Avstrije (ADP). Prav tako je minister dr. Logar izrazil prepričanje, da bodo zaveze glede varstva manjšin, ki jih je v koalicijski sporazum zapisala sedanja koalicijska vlada, uresničene.

Republika Slovenija kot sila zaščitnica slovenske manjšine pričakuje, da bo Republika Avstrija po 65 letih od podpisa avstrijske državne pogodbe in na pragu 100. obletnice koroškega plebiscita izpolnila svoje zaveze iz pogodbe in dane obljube do slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in Štajerskem.

Minister dr. Logar se je pred srečanjem z avstrijskim kolegom sestal s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Pogovor je bil osredotočen na aktualna vprašanja neposredno pred 100. obletnico koroškega plebiscita in na teme, s katerimi se soočajo Slovenci na avstrijskem Koroškem in Štajerskem v tem trenutku.

Ministra sta razpravljala tudi o aktualnih evropskih temah, med katerimi sta posebno pozornost posvetila paktu o migracijah in azilu. Glede slednjega je minister dr. Logar ponovil stališče, da mora odločitev o sodelovanju pri premeščanju migrantov temeljiti na prostovoljni odločitvi držav članic. Sogovornika sta se strinjala o pomenu varovanja zunanje meje Evropske unije in učinkovitem vračanju migrantov.