Lastniška struktura TAB-a: Kdo so največji, najbogatejši …?

Mežiška družba TAB, d.d., vsako leto tak čas, ko med delničarje razdeli del dobička med lastnike, povzroči veliko zanimanja med koroško in slovensko javnostjo, saj je višina izplena z naslova dividend vsako leto izjemno visoka. Na portalu e-Koroška tokrat prikazujemo lastniško strukturo družbe in nekaj posameznikov z največjimi deleži in posledično največjim kosom dividendne pogače.

Miha Šetina si lasti zajeten del koroškega svinčenega imperija

Ni treba posebej poudarjati, da družba TAB in ostala podjetja v okviru družbe iz leta v leto bolje poslujejo. Skozi vsa ta leta uspehov je jasno in pričakovano tudi to, da bo med lastnike romal lep kos dobička z naslova dividend. V letošnjem prvem polletju je TAB »pridelal« 127 milijonov evrov prihodkov in približno 11 milijonov evrov dobička. Kot poroča STA, so po svetu prodali 1,1 milijona startnih baterij in 800 tisoč industrijskih celic. TAB pa vidi še dodatne priložnosti in možnosti še večjega zaslužka: dobili so namreč zeleno luč s strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) za proizvodnje na lokaciji v Žerjavu, s tem pa se bodo pri največjem zaposlovalcu na Koroškem odprla še nova delovna mesta.

Največji kos dobička, namenjenega lastnikom, vsako leto roma v podjetje Energija RM, d.d., ki je 40-odstotni lastnik podjetja TAB, d.d. To znaša približno štiri milijone evrov. Kot je razvidno iz podatkov na portalu GVIN, je največji lastnik podjetja Energija RM Janez Pačnik, lasti si slabih 20 odstotkov podjetja.

Vir: GVIN, september 2017

Energija RM pa ima v lasti še štiri druga podjetja, to so Obzorje RM, Elektrarne RM, Stanovanjsko podjetje RM in Projekt RM. Zanimivo je 12,23-odstotno lastništvo podjetja AI-S, d.o.o., iz Domžal nad Energijo RM; podjetje namreč nima spletne strani, po podatkih Bizi.si nima niti enega zaposlenega, 100-odstotni lastnik pa je Miha Šetina.

Vir: GVIN, september 2017

Kdo je Miha Šetina, je težko izbrskati, zanimivo pa je tudi to, da niti en slovenski spletni medij še ni omenjal poslovneža, ki si lasti zajeten del koroškega svinčenega imperija, dejavnost njegovega podjetja po SKD pa je oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.

Vir: GVIN, september 2017

Rekorder Bogomir Auprih

V podjetju TAB, ki je 100-odstotni lastnik podjetij TAB-IPM in Gradbeni materiali – ta je 100-odstotni lastnik Podzemlja Pece – ter večinski lastnik MPI Reciklaže, pa je dobičkarski rekorder med fizičnimi osebami prvi mož družbe in 15,86-odstotni lastnik Bogomir Auprih. Letos se bo njegovo premoženje samo z izplačilom dividend povečalo za približno 1,7 milijona evrov. Z manj kot deset odstotki mu sledijo Pavel Hercog, Igor Lipovnik ter Klavdija Kajzer, drugi delničarji pa si lastijo manj kot en odstotek družbe.

Vir: GVIN, september 2017

JP