Počastitev kulturnega ustvarjanja Jožka Kerta

Minuli vikend so v Družbenem domu na Prevaljah obeležili 60 let kulturnega delovanja pomembnega Korošca Jožka Kerta, ki je na koroški kulturni sceni pustil ogromen pečat, predvsem pri ustanavljanju pevskih zborov in sodelovanju z njimi. Priznanje je Kertu podelil nadškof in metropolit Alojzij Cvikl, počastitve so se udeležili tudi drugi pomembni gostje.

Sobota v Družbenem domu na Prevaljah je bila v znamenju počastitve 60 let kulturnega udejstvovanja Jožka Kerta. Pomembno kulturno vlogo je Jožko Kert imel predvsem med koroškimi pevskimi zbori, je eden izmed ustanoviteljev Kulturnega društva Mohorjan Prevalje, ki ga je kot predsednik vodil kar 17 let, še danes pa je uspešen in aktiven na koroški kulturni sceni.

Dogodka v čast Jožku Kertu so se na Prevaljah udeležili mnogi pomembni gostje, med drugim tudi prevaljski župan Matic Tasič in prevaljska podžupanja Margareta Jukič ter skladatelj in dirigent Lojze Lebič, poleg njega pa še drugi priznani glasbeniki, kot so Jure Gradišnik, Stanko Arnold, Matjaž Jevšnikar in Igor Konečnik.

Odlikovanje je Kertu podelil nadškof in metropolit Alojzij Cvikl, zahvalo za šest desetletij pomembnega kulturnega ustvarjanja in udejstvovanja pa so s pesmijo podali pevci vseh pevskih zborov, ki so povezani z njegovim dolgoletnim delovanjem, to so Koroški otroški pevski zbor Mohorjan in Koroški akademski pevski zbor Mohorjan, MOPZ Vres ter cerkveni pevski zbor župnije Prevalje.

Več o Jožku Kertu

 »V mladosti se je učil klavir in se kot študent vključil v APZ Tone Tomšič, po vrnitvi iz Ljubljane pa v moški zbor z imenom Zbor izpod Uršlje, ki je bil predhodnik MPZ Vres. Ta zbor je tudi sam ustanovil in ga vodil kar dvajset let. Veliko se je glasbeno izpopolnjeval in pomagal tudi pri rasti drugih pevskih zborov na Koroškem. Je velik kulturni delavec, kar je dokazal tudi z udejstvovanjem v številnih odborih in društvih ter s številnimi članki, ki jih je objavljal v Koroškem in Informativnem fužinarju. Sodeloval je pri izdaji Vresovih koncertnih knjižic in številnih zbornikih o zgodovini in sedanjosti kraja in fare. V letu 1997 je ustanovil Kulturno društvo Mohorjan na Prevaljah (predsednik društva je bil do leta 2014), ki uspešno povezuje mlade glasbenike, dijake in študente. Mohorjanova založniška dejavnost pa je prav pestra, saj so do leta 2016 natisnili in izdali kar 63 publikacij.« Vir: http://www.rav.sik.si/sl/e-knjiznica/koroski-biografski-leksikon/item/kert-jozko

Jožko Kert tudi v pokoju sodeluje s številnimi društvi in zbori, tudi z zamejskimi. Za svoje kulturno udejstvovanje je skozi desetletja prejel že več deset nagrad, prvo nagrado, plaketo ZKO Ravne, že leta 1980. Pozneje so sledili še Prežihova plaketa ter zlata Prežihova plaketa Skupščine Občine Ravne na Koroškem, nagrada Občine Ravne na Koroškem, zlato Sušnikovo priznanje Občine Prevalje, srebrna plaketa Javnega sklada Republike Slovenije, bronasta, srebrna in zlata Gallusova značka in Gallusova listina, priznanje in zahvala KKZ Celovec ter druge.

JP