Korupcija za telebane, 8.del

Vendar pa so glavni dejavnik ljudje. Ljudje z vsemi svojimi napakami in vrlinami. Vse se začne in konča pri njih. Pogosto je tako, da ko človek začne z neko funkcijo, takoj začne iskati v tej funkciji stvari, ki bi koristile njemu osebno in ljudem, ki so ga na to funkcijo izvolili. Sploh občinski svetniki so lep primer tega, posebej tisti, ki so od te funkcije eksistenčno odvisni (mlajši upokojenci z nizko pokojnino, nezaposleni …), in so za to, da si navlečejo še čim več dodatnih plačanih funkcij (komisije, odbori, sveti…), sklenili pakt z vsemi, ki bi jim pri tem koristili, tudi s samim hudičem.

 

Tako se spomnim klica mladega občinskega svetnika, ki se je prodajal volivcem kot
svež, nepokvarjen obraz. Dober govorec, ki se je vedno znal, ne glede na svojo
mladost, pokazati kot moralna avtoriteta, umirjen, spravljiv. Pa vendar je znal vleči
koristi, koristi predvsem zase in za svojo promocijo, in še vedno jih zna na polno.
Ljudje pa vidijo samo fasado!
»Zdravo, ta in ta pri telefonu!«
»Zdravo, kako, vse v redu. Super.«
»Sem slišal, da imate na komunali novo prenosno ozvočenje, ki zelo dobro pokriva
do 50 metrov.«
»Ja, pred nekaj meseci smo ga kupili (kot razlaga: kupili smo ga predvsem za
potrebe pogrebov, oddajali pa smo ga tudi za razne prireditve, seveda proti plačilu,
saj so se morala vložena sredstva nekako vrniti).«
»Rabili bi ga za proslavo,«je kar s tonom, ki je bil pravzaprav ukazujoč, saj je čisto
samoumevno, da nam ga boste posodili, nadaljeval.

»Ni problem, za vas 50 evrov (cena je bila enotna za vse).«
»Kako 50 evrov? Od kod naj jih vzamemo?«
»Društvo ste, saj imate nekaj denarja, če ne pa ne organizirajte proslave!«
Da bi svojo moč nekako podkrepil in le prišel zastonj do ozvočenja, ki ga je
potreboval za svojo prireditev, je prišel na dan z najmočnejšim argumentom: »Bom
poklical župana!«
»Saj je tudi za njega cena izposoje 50 evrov,« sem mu odgovoril in s tem je bil najin
razgovor končan.
Čez pol ure je poklical župan …

Modus operandi tega mladca, ki se zna dobro pririniti h koritu, kaže tudi njegov
položaj v mladinskem svetu, ko je mladina udarniško urejala trim stezo in so
sodelovale različne interesne skupine mladih (klubi, društva, strankarski pomladki
…). Njegova strankarska skupina, z njim na čelu, ki je pravzaprav tudi vodila
mladinski svet, se je prikazala na začetku in ob zaključku dela, naredila nekaj
fotografij in odšla. Te fotografije pa so hitro in zelo množično objavljali na družbenih
omrežjih, naj se vidi rezultat našega dela. Moj sin, ki je cel dan res delal, sicer kot
član drugega strankarskega pomladka, je bil, če se slengovsko izrazim, besen kot
ris! In se na mladinskem svetu ni več prikazal.