Koroških občin ni v vrhu po kvaliteti življenja

V  prilogi Financ Knjiga zmagovalcev so novinarji pogledali v lansko leto in analizirali vrsto podatkov, da so lahko ustvarili tudi nekaj lestvic z različni področij. Med drugimi so glede kakovosti življenja rangirali tudi slovenske občine, kjer pa med prvimi dvajsetimi ni nobene s Koroške.

Ta podatek za Koroško seveda ni razveseljiv. Novinarji revije Moje finance so glede kvalitete življenja v občinah rangirali pet kriterijev in njihov  seštevek ni nobeni od dvanajstih občin prinesel uvrstitve med Top 20. Gorenjska in osrednjeslovenska regija večinoma zapolnjujeta to lestvico, le ena občina prihaja iz obalno-kraške regije, večina teh občin pa ima tudi ustrezno prometno infrastrukturo, to je, da so ob avtocesti ali pa je avtocesta precej blizu teh občine.

Vir:Knjiga zmagovalcev, Finance manager

Očitno je, da se koroške občine po kvalitete življenja tej dvajseterici ne bodo mogle priključiti, vse dokler ne bo regija tudi prometno ustrezno povezana z osrednjo Slovenijo. Ne gre le za golo cesto, tretja razvojna os namreč pomeni tudi siceršnji razvoj. Cerklje na Gorenjskem je že nekaj časa na prvem mestu, ker je to gospodarsko močna občina in zaradi prometne infrastrukture. Letališče Brnik je v tej občini. Sosednja občina Šenčur ima tik ob gorenjski avtocesti veliko obrtno-industrijsko cono. Enako v Trzinu, kjer je v obrtno-industrijski coni 617 gospodarskih družb.

Koroška se s temi občinami težko kosa tudi glede kriterija življenjske moči prebivalstva, kamor se šteje tudi starostna struktura občanov. Zaradi odseljevanja mladih je delež starih v koroški regiji vse večji. Zato mora biti ta lestvica občin z največjo kvaliteto življenja nova priložnost za razmislek o prihodnosti tudi v koroških občinah.