Koroške upravne enote tujcem izdale prek tisoč dovoljenj za prebivanje

Nedavno smo na portalu e-Koroška poročali o številu izdanih dovoljenj za prebivanje tujcev v Mežiški dolini. Pridobili smo podatke še od preostalih treh upravnih enot in številke združili.

Aprila smo na portalu e-Koroška objavili število dovoljenj za prebivanje tujcev, ki jih je na svoji spletni strani objavila Občina Ravne na Koroškem. Iz podatkov, pridobljenih od Upravne enote Ravne na Koroškem, je razvidno, da je bilo v Mežiški dolini izdanih skupno 464 dovoljenj za prebivanje tujcev, kar je skoraj polovica vseh izdanih dovoljenj na Koroškem.

Upravne enote tujcem, ki nimajo slovenskega državljanstva, izdajajo tri različne tipe dovoljenj za bivanje. Najbolj pogosto izdajajo enotno dovoljenje za bivanje. »Enotno dovoljenje tujcem iz tretjih držav omogoča vstop v našo državo ter bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji. S tem je prosilcem za dovoljenje omogočen enostavnejši postopek pri upravni enoti po načelu: vse na enem mestu,« pojasnjuje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in dodaja, da tujci, ki v Slovenijo pridejo z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, torej ne potrebujejo več dveh različnih dovoljenj – dovoljenja za prebivanje, ki so ga prej izdajale samo upravne enote in delovnega dovoljenja, ki so ga izdajali samo na Zavodu za zaposlovanje.

Preostali dve dovoljenji sta dovoljenje za začasno prebivanje tujca, državljana tretje države, in dovoljenje za stalno prebivanje tujca. Več o teh dveh dovoljenjih lahko spoznate v aprilskem prispevku o izdanih dovoljenjih na območju Mežiške doline.

Ravenska upravna enota je rekorder po številu izdanih dovoljenj. V letu 2017 so izdali 464 dovoljenj, od tega 197 enotnih dovoljenj, 173 dovoljenj za začasno prebivanje tujca in 94 dovoljenj za stalno prebivanje tujca. Upravni enoti Ravne na Koroškem tesno sledi slovenjgraška enota, kjer so skupno izdali 423 dovoljenj, od tega 291 enotnih, 85 začasnih in 47 stalnih dovoljenj.

Precej manj dovoljenj je izdala Upravna enota Radlje ob Dravi, kjer so tujci skupno prejeli 127 dovoljenj za prebivanje. Največ so izdali dovoljenj za stalno prebivanje tujca (50), sledi 41 enotnih dovoljenj za prebivanje in delo ter 36 dovoljenj za začasno prebivanje tujca. V Dravogradu so izdali 74 enotnih dovoljenj, 21 stalnih in 18 začasnih dovoljenj, skupno torej 113.

Med tujci je očitno najbolj priljubljena Mežiška dolina, kjer so zaposlitvene možnosti v proizvodnih podjetjih največje. Praktično vsaka občina ima vsaj eno veliko podjetje, ki zaposluje na stotine ljudi. TAB v Mežici in Črni na Koroškem, Lek na Prevaljah in SIJ Metal Ravne delavcem ne izplačujejo ravno radodarnih plač, zaradi česar mnogi Korošci izkoristijo bližino Avstrije, kjer so plače znatno višje. Za tujce iz držav Balkana in drugih, južnejših in vzhodnejših držav pa je plača, ki ne doseže niti tisoč evrov neto mesečno, pravo malo bogastvo, kar jih privablja na delo v Slovenijo.

NK