Boljši rezultati podjetij, višje plače zaposlenim

Gospodarska slika regije se je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 izboljšala, velika večina kazalnikov je pozitivnih, družbe v regiji so bistveno okrepile poslovanje.

Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Koroška je zbrala in analizirala podatke o poslovnem izidu in premoženjskofinančnem položaju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov ter zadrug na Koroškem v letu 2017.

Družbe na območju 12 koroških občin so povečale število zaposlenih za 6,6 odstotka ter ustvarile za 12 odstotkov več prihodkov in odhodkov kot leto poprej. Ob tem se je za 3 odstotke povišala tudi povprečna mesečna bruto plača, ki znaša 1526 evrov na mesec, kar je še vedno pod slovenskim povprečjem, a stanje se iz leta v leto izboljšuje. Regijska plača je bila v letu 2017 za 55 evrov ali 3,5 odstotka nižja kot povprečna plača glede na vse slovenske družbe. »Slovensko povprečje so presegali le v štirih občinah, od 5 od 8 občin koroške regije pa je doseglo 90 odstotkov slovenskega povprečja,« so zapisali GZS OZ Koroška.

Najvišje v Vuzenici, najnižje v Mislinji

Višina povprečnih plač se glede na občine precej razlikuje. Najvišje bruto plače prejemajo zaposleni v Vuzenici, Črni na Koroškem in Mežici. Nekoliko nad povprečjem so plače na Ravnah na Koroškem in Prevaljah, v vseh drugih občinah v Dravski in Mislinjski dolini pa so plače nižje od slovenskega povprečja.

Vir: GZS OE Koroška, INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKO V IN ZADRUG V KOROŠKI REGIJI V LETU 2017

Zanimiva je tudi slika čistega dobička družb po občinah v letu 2017. Skupni čisti dobiček vseh 12 občin je znašal 103.914 evrov, kar pomeni 7-odstotno rast glede na leto 2016. Skupno so koroške družbe predstavljale 2,3 odstotni delež čistega dobička vseh družb v Sloveniji. »Največ, kar 70,3% čistega dobička v regiji, so ustvarile družbe s področja predelovalnih dejavnosti, med njimi so bile najbolj dobičkonosne družbe, registrirane za proizvodnjo električnih naprav, kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav in proizvodnje izdelkov iz gume in plastičnih mas,« sporoča GZS OZ Koroška.

Največji delež čistega dobička na Koroškem je pridelala občina Mežica, prednjači s kar 29,8 odstotki. V Mežici imata sedež dve pomembni uspešni družbi, to sta TAB in Cablex-M, prav tako je Mežica dom številnim manjšim uspešnim podjetjem. Mežici sledita Slovenj Gradec z 22,3 odstotki in Ravne na Koroškem z 19,2 odstotka, ostale občine pa ne dosegajo 10 odstotkov celotnega čistega dobička na Koroškem.

Vir: GZS OE Koroška, INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKO V IN ZADRUG V KOROŠKI REGIJI V LETU 2017

NK