Korošci zavzeli stališča pred jutrijšnjim sestankom

Odbor za gradnjo 3. razvojne osi je na zadnjem sestanku sprejel nekatera izhodišča, s katerimi bodo nastopili na jutrijšnjem koordinacijskem odboru oziroma sestanku s predstavniki infrastrukturnega ministrstva in DARSA.

Minuli petek, 1. marca, se je na Prevaljah sestal Odbor za gradnjo hitre ceste na Koroško. Ta je pripravil izhodišča za koordinacijski odbor za spremljanje gradnje 3. razvojne osi na Koroško, ki se bo v sredo, 6. marca ob 10. uri, sestal v prostorih Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem. Tega se bodo, poleg Korošcev, udeležili predstavniki Ministrstva za infrastrukturo ter DARS.

Odbor je uvodoma sklenil, da v bodoče pričakuje pisne informacije o poteku aktivnosti na projektu 3. razvojne osi. Prav tako meni, da bi srečanja koordinacijskega odbora morala biti odprta za medije.

Odbor za gradnjo 3. razvojne osi je sprejel izhodišča, da mora DARS za pričetek gradnje na odseku Velenje – Slovenj Gradec dokončati investicijski program, h kateremu mora dati soglasje Ministrstvo za infrastrukturo. Želijo konkretno informacijo, kdaj bo zaprta finančna konstrukcija za gradnjo, za potrebe spremljanja parcelacije in odkupov zemljišč pričakujejo »pobarvanko« odkupa zemljišč. Poleg tega pričakujejo, da se bo, v skladu s protokolom, prostorsko umeščanje 3. razvojne osi na odseku med Slovenj Gradcem, Dravogradom in Holmcem zaključilo do junija 2020. Tokrat so na sestanku Korošce zastopali dr. Matic Tasič, dr. Tomaž Rožen, Karmen Sonjak, Marijana Cigala, Tilen Klugler, Aljaž Verhovnik, Gregor Ficko in Janez Bijol.