Korošce skrbijo varnostne razmere, v Ljubljani pa so zadovoljni

Po mnenju ministrstva za notranje zadeve se varnostno stanje na Koroškem zaradi ukinitve Policijske uprave Slovenj Gradec ni poslabšalo, varnostna problematika je na tem območju celo nadpovprečno dobra, pravijo v Ljubljani. Hkrati pa Dravograjčane skrbi poslabšanje varnostnih razmer, če bo taisto ministrstvo v njihovo občino naselilo azilante, kar po zadnjih informacijah, ki se vrtijo v javnosti, tudi namerava. Mediji so te dni veliko pisali o tem, da je ministrstvo objavilo razpis za opremljanje stanovanj, ki naj bi bila celo z nadstandardno opremo.

Ministrstvo: Varnost na Koroškem je nad povprečjem

Na ministrstvu za notranje zadeve na naša vprašanja o smotrnosti ukinitve Policijske uprave Slovenj Gradec odgovarjajo, da se zaradi projekta LIBRA varnost na Koroškem ni poslabšala. Varnostna problematika je po njihovem mnenju »ugodna« in je na območju Policijske uprave Celje celo nad povprečjem. Zadnjo evalvacijo projekta, pri kateri so ocenjevali smotrnost ukinitve, so opravili leta 2013, po vnovični evalvaciji pa niso videli nobene potrebe. Čeprav se mnenja ministrstva in lokalnih skupnosti na Koroškem ne ujemajo, nekateri župani namreč trdijo ravno nasprotno, pa ministrstvo ne načrtuje kakšnih sprememb na področju prestrukturiranja policijskih uprav. Spremembe so po njihovem prepričanju možne le na področju prilagajanja na aktualno varnostno problematiko in učinkovitosti policijskega dela.

Sicer pa se zgodovina zmanjševanja prisotnosti policije na Koroškem ni začela z ukinitvijo Policijske uprave Slovenj Gradec, že prej so ukinjali policijske oddelke, denimo v Črni, Mežici in še ponekod na Koroškem. Če danes o problematiki varnosti, javnega reda in miru vprašate prebivalce teh krajev, bodo odgovorili ravno nasprotno kot ministrstvo. Reakcijski čas policistov ob raznih dogodkih pač ne more biti več tak kot takrat, ko je bila policija v nekem kraju prisotna dan in noč, nasprotno lahko dokazuje le prikrojena statistika. Da ne omenjamo posebej, da se pod parolo racionalizacije in večje učinkovitosti v zadnjem obdobju še posebno Koroški jemljejo razne regijske institucije.

Foto: JP

V Dravogradu pa jih skrbi za varnost

Devet dravograjških občinskih svetnikov različnih strank in list, med njimi tudi dva upokojena policista, ki sta v času aktivnega dela zavzemala visoke položaje v Policijski upravi Slovenj Gradec, je nedavno dalo pobudo za sklic izredne seje občinskega sveta Dravograd na temo naseljevanja azilantov v njihovo občino. Ministrstvo za notranje zadeve, ki ukinja policijske uprave in policijske postaje oziroma oddelke, je brez najave in brez soglasja lokalnih  skupnosti izdalo javni razpis za opremljanje osemnajstih stanovanj po državi, med katerimi sta  dve stanovanji tudi v Dravogradu. Stanovanji sta sicer v državni lasti, last FURS-a in MORS-a, Dravograjčane pa je zmotilo to, da trideset na stanovanja čakajočih občanov ni imelo možnosti odkupa teh praznih stanovanj, v najem pa jih od države ni uspela dobiti niti občina. Svetnike skrbi varnost na območju občine, saj, kot so zapisali, »je policija po ukinitvi policijske uprave podhranjena«. Zaskrbljeni so, ker v občini ni več 24-urne pokritosti in nočnega dežurstva. Nezmožnost zaposlitve in vključitve azilantov v lokalno skupnost ter neučinkovit nadzor policije pa lahko po mnenju podpisnikov negativno vplivajo na varnost občanov, v pismu pa posebej poudarjajo, da v tem primeru ne gre za ksenofobijo, temveč za to, da je treba najprej poskrbeti za občane in šele nato za migrante.

Očitno se bo na relaciji lokalne skupnosti na Koroškem in ministrstva za notranje zadeve v prihodnje odprlo kar nekaj tem, ki jih bo treba reševati hitreje kot pa tretjo razvojno os.

Jon Petek