Koratur se je umaknil Leku, seveda ne zastonj, kupnina je skrbno varovana skrivnost

S širitvijo Lekove proizvodnje na Prevaljah se seli tudi koroško podjetje za potniške prevoze Koratur. Iz stečajne mase Prevent Globala je Koratur lani kupil zemljišče v industrijski coni v Pamečah pri Slovenj Gradcu, ob nakupu pa še ni bilo točno znano, zakaj točno prevaljsko avtobusno podjetje kupuje novo zemljišče. Koratur je s prodajo svojega zemljišča in vseh nepremičnin na Prevaljah omogočil Leku, da bo na tej lokaciji širil proizvodnjo.

Prodaja premoženja propadlega Preventa

Stečaj Preventa se je začel že leta 2010 in takrat je bilo premoženje za prodajo ocenjeno na 73 milijonov evrov. Večja zemljišča in nepremičnine je Prevent prodajal v Mariboru in okolici, kar nekaj pa jih je tudi na območju Koroške, predvsem v Slovenj Gradcu in okolici, pa tudi tovarna pohištva na Prevaljah, prostori nekdanje tovarne nogavic v Otiškem Vrhu in še bi lahko naštevali. Maja lanskega leta so v Slovenj Gradcu neuspešno prodajali industrijski kompleks na Kidričevi v vrednosti 5,9 milijona evrov, za katerega ni bilo zainteresiranega kupca. 22. aprila 2016 pa je podjetje Koratur, Avtobusni promet in turizem d.d.,  na dražbi kupilo zemljišče v Pamečah pri Slovenj Gradcu, ki je bilo poprej last tega propadlega koroškega podjetja.

Ob Koraturjevem nakupu v javnosti še ni bila znana širitev Leka

Za zemljišče, kamor se bo ob gradnji novih prostorov preselila družba Koratur, so odšteli 160 tisoč evrov, velikost le-tega pa obsega 11.700 kvadratnih metrov. Ob nakupu bivšega Preventovega zemljišča javnosti še ni bilo znano, da ima prevaljski Lek namere po širitvi proizvodnje na zemljišče Koraturja, kjer sta bila do pred kratkim neposredna soseda. Zaradi notranje konkurence v skupini Sandoz Lek zaradi negotovosti dolgo ni javnosti naznanil namere o širitvi, tudi vodstvo Koraturja do takrat ni komentiralo svojega nakupa in selitve. V začetku letošnjega leta pa je prevaljski obrat Leka vendarle dobili za širitev zeleno luč s strani Novartisa.  Javnosti ni znano, kakšna je bila ta finančna transakcija med Koraturjem in Lekom, dejstvo pa je, da je bila ta lokacija za Lek najbolj ugodna, saj penicilinske proizvodnje ne more imeti za vsakim vogalom,  in so za nakup bili pripravljeni plačati velike denarje. Direktor Koraturja Tine Tevž pa je pri denarju tudi nepopustljiv. Koratur bo pri tej selitvi gotovo dobro zaslužil.

Potezam Koraturja se prilagaja tudi občina Slovenj Gradec, saj so februarja letos potrdili spremenjen odlok o lokacijskem načrtu za del industrijske cone v Pamečah, kjer so načrt prilagodili novemu lastniku zemljišča.

Da bo lahko na tem območju podjetje opravljalo svojo dejavnost, je bilo potrebno odlok ustrezno spremeniti v skladu z dejavnostjo in na novo umestiti tako objekte kot tudi prometno infrastrukturo. Vir: ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu Industrijska cona »Pameče-Troblje enota Pi1B«

Prevaljski Lek se bo širil na bivše Koraturjevo zemljišče.

Predhodnik Koraturja obrat Rudnika Mežica

V okviru Rudnika Mežica so že leta 1947 ustanovili poseben obrat, ki je rudarjem nudil prevoz na delo iz ostalih koroških krajev v obrate Rudnika Mežica.  Kasneje se je transportnim storitvam za zaposlene pridružila še Železarna Ravne. Tako je današnji Koratur pred desetletji deloval kot prevoznik delavcev v dva največja koroška zaposlovalca. Preden se je leta 1988 Koratur preoblikoval v samostojno delniško družbo, sta bila lastnika koroškega avtobusnega podjetja še SAP Viator in INTEGRAL. Danes pa je skoraj 80 odstotni lastnik deleža Koraturja Izletnik Celje.

V podjetju Koratur se danes lahko pohvalijo, da imajo v zadnjem času precej dober vozni park, ki obsega okoli 80 vozil, zaposlenih pa je več kot 120 delavcev.

JP