Komunala Dravske doline deluje brez zdrah

V nasprotju s komunalnimi zdrahami v Mežiški dolini pa v Dravski dolini občine s komunalnim podjetjem JKP Radlje dobro sodelujejo. Rezultati skupnega komunalnega podjetja občin Dravske doline so iz leta v leto boljši.

JKP Radlje zadovoljuje uporabnike z opravljenimi storitvami

Občina Ravne na Koroškem, krivec za trenutno stanje, v kakršnem se je znašlo skupno komunalno podjetje občin Mežiške doline JKP Log, je pot ustanavljanja lastnega komunalnega podjetja pričela z razlogom, da storitve, ki jih JKP Log nudi Ravenčanom, niso zadovoljive, poleg tega pa je cena opravljenih storitev višja, kot bi lahko bila. Z ustanavljanjem lastnega podjetja so tako občanom zagotavljali bolje opravljene storitve za nižjo ceno. Tudi druge občine so se odločile za podobno pot; Občina Prevalje, tako kot Ravne, z ustanavljanjem lastnega podjetja. Občina Mežica je sicer že pred tem opravljala določene dejavnosti v okviru lastne komunale, pozneje pa so izvzeli še zadnje dejavnosti ter lastniško izstopili iz JKP Loga.

JKP Radlje pa v Dravski dolini skrbi za 5 občin, to so Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju ter Vuzenica; njihovo poslovanje je iz leta v leto boljše, z opravljenimi storitvami pa so zadovoljni tudi občani petih občin ob Dravi. Podjetje v poslovnem poročilu za leto 2016 predstavlja ankete uporabnikov in poslovnih partnerjev ter poslovnih uporabnikov, ki so precej zadovoljive. Anketirani uporabniki so bili z izvajanjem komunalnih storitev v povprečju sicer bolj zadovoljni leta 2015, vendar so ocene za minulo leto vseeno visoke. Anketiranci so bili najbolj zadovoljni z urejenostjo pokopališč in pogrebnimi storitvami, najmanj pa z odvajanjem odpadnih voda. Povprečna ocena zadovoljstva torej znaša 3,91.

Vir: Poslovno poročilo za leto 2016 JKP Radlje

Poslovni uporabniki in partnerji pa so pri vseh storitvah JKP Radlje bolj zadovoljni od leta poprej, ocene zadovoljstva v zadnjih treh letih le naraščajo.

Vir: Poslovno poročilo za leto 2016 JKP Radlje

Iz leta v leto je boljše tudi poslovanje

Medtem ko se mora JKP Log za likvidnost boriti s prodajo različnega premičnega in nepremičnega premoženja, se JKP Radlje tudi bilanca iz leta v leto izboljšuje. Leto 2016 so zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki, in sicer za dobrih 30 tisoč evrov. Prihodki podjetja so znašali 2.928.565,00 evrov, odhodki pa 2.898.218,00 evrov. Poleg tega pa so čisto nepokrito izgubo v minulem letu zmanjšali za več kot polovico. Na začetku leta 2016 je ta izguba znašala 56.687 evra, na koncu leta pa 26.337 evra.

NK