Komu bo uspelo obuditi propadajoči Rimski vrelec?

Občina Ravne na Koroškem bo predvidoma maja ponovno začela s prodajo kompleksa Rimski vrelec v Kotljah. Obetavni dogovori z ruskim investitorjem, ki bi propadajoči kompleks spremenil v sodobni rehabilitacijski center, so padli v vodo. Občina Rusu vrača delež kupnine, medtem pa išče novega kupca.

Za kompleks Rimski vrelec, ki že dolga leta sameva in propada, občina Ravne na Koroškem išče investitorja, ki bi izkoristil turistični potencial ter obnovil razpadajoče objekte. Na zemljišču, kjer bi lahko stal nov sodoben hotel, je tudi izvir mineralne vode s pritokom štirih litrov na minuto. Občina bo v maju ponovno začela s prodajo zemljišča, ki pa je lahko potencialna turistična točka – v bližini so Ivarčko jezero, znamenita Prežihovina in Uršlja gora. Poleg tega pa bi povečali turistične nastanitvene zmogljivosti v regiji, ki premore zelo malo število ležišč za turiste.

Najbližje obuditvi Rimskega vrelca je bil ruski zdravnik

Od občine Ravne na Koroškem je pred približno petimi leti propadajoči kompleks v Kotljah kupil ruski investitor, zdravnik Musa T. Abidov. Občina je ta kompleks prodala za 480 tisoč evrov, v pogodbi pa je bilo tudi dogovorjeno, da bo Rus v propadajoči objekt investiral 2,3 milijona evrov. Tako bi na lokaciji Rimskega vrelca zrasel nov moderen rehabilitacijski center, v katerem bi delovala mednarodna ekipa zdravnikov, poleg tega pa bi nov hotel nudil 22 sob. Ruski investitor je »sanjal« tudi o vzpostavitvi polnilnice za mineralno vodo, katere izvir je dobil z nakupom zemljišča.

Poravnava namesto dolgotrajnega pravdanja

V pogodbi med ruskim investitorjem in občino je bilo tudi določeno, da v primeru, če Rus ne bo v dogovorjenem času investiral in objekt odprl, se lastništvo prenese nazaj na občino. Tako je Abidov tvegal investiranih 480 tisoč evrov. Kljub temu da je bilo gradbeno dovoljenje urejeno, pa se do leta 2014 ni premaknilo nič. Prav tako občini Ravne na Koroškem ni plačeval pogodbenih glob, ki jih je občina začela izstavljati, ko se je iztekel pogodbeni rok za investicijo in odprtje kompleksa.

Tako občina kot Abidov pa so imeli željo, da se izognejo daljšim pravdanjem na sodišču tožbam, in da stvari uredijo s sodno poravnavo. Tako so s spremembo pogodbe določili, da se ruskemu zdravniku v štirih letnih zneskih vrne 400 tisoč evrov kupnine, Rus pa mora občini plačati 80 tisoč evrov globe.

Vendar sedaj Korošce bolj zanima, kaj se bo dogajalo v prihodnje, predvsem to, ali bo občina tokrat našla resnega kupca, ki bo temu velikemu potencialu pod Uršljo goro zagotovil lepšo prihodnost.

N.K.