(KOMENTAR) 3. razvojna os talec 2. tira

Jurij Kač, generalni direktor DRI, je bil pred leti malo neroden, ko je govoril, da bi 3. razvojna os pomenila večji odliv koroške delovne sile. Res je bila politika Cerarjeve vlade, da Korošci tretje razvojne osi ne potrebujemo, kar je na parlamentarnem zaslišanju tudi izjavil kasnejši minister Peter Gašperšič. Takrat so v Ljubljani modrovali in se spraševali, češ ali je res neka “razvojna ovira, da se moraš iz Dravograda do Celja voziti 90 namesto 130 kilometrov na uro,” ker smo Korošci pač vedno glasneje opozarjali, da živimo prometni izolaciji. 

Slabe ceste in nikakršne železniške povezave so razvojna ovira.  S Koroške dnevno migrira 7.500 od 30.000 delovno aktivnih prebivalcev, torej kar četrtina, in ne drži čudaška teorija, da bi se ob sodobni prometnici Koroška enostavno izpraznila. Takšna razmišljanja ljubljanske politike  so seveda preveč poenostavljena in za Korošce škodljiva. Na srečo pa je vedno manj ljudi na pomembnih položajih, ki ne dvomijo več v to, da Koroška potrebuje tretjo razvojno os. Razvojna os pa ne pomeni le ceste, temveč razvoj, ki ga prinaša sodobna prometna infrastruktura. Teh dokazov je doma in po svetu nešteto in jih na tem mestu ne kaže ponavljati. Tujci in domači investitorji iščejo lokacije za »greenfield« naložbe v bližini avtocest, železnic ali letališč. Novartisova odločitev, da bodo prenehali s proizvodnjo amoksiklava na Prevaljah in so ustavili naložbo vredno 110 milijonov evrov, lahko gledamo tudi v luči prometne izoliranosti Koroške in neugodnega poslovnega okolja v tej državi.  In namesto novih naložb v gospodarstvu se na Koroškem ukvarjamo s selitvijo podjetij in glede na dnevno migracijo in tudi siceršnje izseljevanje s Koroške pa tudi s selitvijo možganov.

Predlog Zakona o poroštvu za financiranje 3. razvojne osi, ki bo v drugem branju na decembrski seji Državnega zbora RS, je seveda dobrodošel. Vendar je to predlog z eno veliko napako. Vlada je v ta zakon strpala tako 2. tir kot 3. razvojno os. Drugi tir pa je domala že od samega začetka zaradi finančne telovadbe in omrežja pohlepnih gradbenih lovk bolj afera kot pa resen projekt in ta skupni nastop v zakonu lahko ogrozi tudi financiranje 3. razvojne osi. Gre za manipulativni in nekorektni predlog vlade, ki s 3. razvojno osjo trguje za 2. tir. Velika verjetnost je namreč, da ta zakon ne bo sprejet ravno zaradi 2. tira, 3. razvojna os pa bo v tem primeru ostala kolateralna škoda. Tudi sicer parlamentarna Zakonodajno-pravna služba  temu zakonu očita vrsto pomanjkljivosti in v besedilu je tudi toliko šolskih napak, kot da bi vlada prvič pisala kakšen zakon.

Jon Petek