Koliko obvoznica razbremeni mestno središče?

Podatki Analize stanja na področju mobilnosti v Občini Radlje ob Dravi kažejo, da se je skoraj polovica prometa preusmerila na obvoznico. Obvoznico še vedno čakajo preobremenjeni kraji Mežiške doline in Dravograd.

V vse večjih prometnih obremenitvah mest, tako velikih kot manjših, se pospešeno gradijo tudi razbremenilne obvoznice. Te preusmerijo tranzitni in tovorni promet iz mestnega jedra, s tem pa razbremenijo ceste skozi kraje, skrajšajo potovalne čase, zrak v središčih mest in krajev pa (p)ostaja bolj čist.

Obvoznice so v razvitih državah in regijah del osnovne sodobne prometne infrastrukture, a kar nekaj krajev na Koroškem na osnovo še čaka. Infrastrukturna podhranjenost se lepo kaže v Mežiški dolini; skozi Mežico, Prevalje in Ravne na Koroškem se dnevno prepelje na stotine tovornih vozil, kar ustvarja vse zgoraj naštete težave, kakršne bi morebitna obvoznica spretno reševala. Največji problem pa nastane v popoldanski prometni konici na cesti med Prevaljami in Ravnami. V času povečanega prometa lahko za pot med središčema mest, ki med katerima so le 4 kilometri državne ceste, porabimo tudi do pol ure. To pomeni, da povprečna hitrost v času največjega prometnega zamaška znaša osem kilometrov na uro – tempo lahkotnega teka.

Polovica prometa na obvoznico

Podatki v Analizi stanja na področju mobilnosti v Občini Radlje ob Dravi kažejo, da je promet skozi mesto še vedno številčnejši kot pa na obvoznici, a se je po odprtju obvoznice leta 2012 zmanjšal za polovico.

»V letu 2014 se je v okviru priprave Študije optimalne ureditve cestno-prometne infrastrukture na območju Občine Radlje ob Dravi izvedlo obsežnejše štetje prometa. Štetje je potekalo na osmih lokacijah v naselju Radlje ob Dravi in je obsegalo ročno in avtomatsko štetje,« je zapisano v dokumentu Analize stanja na področju mobilnosti v Občini Radlje ob Dravi.

Vir: http://www.radlje.si/doc2/strategija/cps-analiza-stanja-na-podrocju-infrastrukture-in-razlicnih-oblik-prometa.pdf

Iz preglednice je razvidno, da tovornega prometa skozi mestno jedro ni več. Pred tem, da je obvoznica razbremenila promet, namreč ni bilo druge možnosti, kot pa da ves tovorni promet potuje po eni in edini cesti skozi središče. »Poleg 5851 osebnih vozil se je na izbrani dan skozi center peljalo še 32 osebnih vozil s priklopnikom in 32 dvo-/triosnih tovornih vozil ali avtobusov,« je pojasnjeno v omenjenem dokumentu. Na obvoznici pa so bile te številke na izbrani dan znatno večje; našteli so kar 500 vozil s priklopnikom, tovornih vozil ali avtobusov, ki so pred izgradnjo obvoznice bremenili mesto.

NK