Kocerod s sejmom k zmanjšanju nepotrebnega odpada

Družba za ravnanje z odpadki Kocerod jutri organizira dan odprtih vrat in sejem »Pripelji – odpelji« 2017. Na sedežu družbe bodo potekali vodeni ogledi po podjetju, zbirali in menjavali pa se bodo tudi predmeti, ki jih gospodinjstva ne potrebujejo več, vendar še imajo uporabno vrednost.

Kocerod, koroška družba za ravnanje z odpadki, katere lastnice so vse občine koroške regije, to soboto, 25. 3. 2017, organizira dan odprtih vrat in sejem »Pripelji – odpelji« 2017. Dan odprtih vrat bo potekal od 9. do 12. ure, vsako polno uro pa se bodo obiskovalci udeležili vodenega ogleda po koroškem komunalnem podjetju. Vzporedno z dnevom odprtih vrat pa bo potekal še sejem, na katerem bodo lahko obiskovalci zbirali in menjavali uporabne predmete, ki jih gospodinjstva ne potrebujejo več in bi jih drugače zavrgli. Obiskovalcem pa bodo za vsako prinešeno uporabno stvar za nagrado podarili eno vrečo kakovostnega komposta. Tako v Kocerodu vzpodbujajo k čim manjšemu ustvarjanju nepotrebnih odpadkov s predmeti, ki so še povsem uporabni.

Koroška se lahko pohvali z najmanj odloženimi komunalnimi odpadki

Vir: http://ko-cerod.si/

V Sloveniji se je v letu 2015 proizvedlo skoraj 5,2 milijona ton vseh vrst odpadkov, kar je dobrih 10 % več kot leto poprej. Prav tako se je v letu 2015 predelalo 6 % več odpadkov kot v 2014., uvoz odpadkov pa je bil za dobrih 400.000 ton večji od izvoza. Koroška ima v primerjavi s preostalimi regijami po državi najmanjši delež odloženih komunalnih odpadkov v letu 2015. Pohvali se lahko s samo 10 % odloženih od vseh nastalih komunalnih odpadkov. Sledita ji podravska regija z 11 % in savinjska z 12 %, preostale slovenske regije pa imajo znatno višji odstotek odloženih komunalnih odpadkov.

Vir: Surs

V letu 2015 je bilo na Koroškem za 27.196 ton nastalih komunalnih odpadkov. Od tega je bilo v okviru javnih komunalnih podjetij odpeljanih 17.553 ton, ostane pa samo 2848 odloženih komunalnih odpadkov. Številke so pohvalne, saj je denimo v primorsko-notranjski regiji nastalo manj odpadkov kot na Koroškem, odložili pa so jih več kot trikrat več.

Vir: SURS

Ali bodo številke za letošnje leto slabše – glede na to, da je Mežiška dolina v »komunalni krizi«, ko propada skupno komunalno podjetje štirih občin JKP Log -, pa bo treba še nekoliko počakati.

N.K.