Knjižnica Radlje – dejavnosti za spodbujanje branja v aprilu

Ob letošnjem svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic, 23. aprilu, smo v Knjižnici Radlje ob Dravi vsi zaposleni zelo zadovoljni, da smo uspeli izpeljati vse zastavljene dejavnosti za spodbujanje branja pri naših uporabnikih. Poleg prireditev in dejavnosti, ki jih javno objavimo, smo namreč načrtovali še dejavnosti za predšolske otroke ter osnovnošolsko mladino, za katere se dogovorimo neposredno z osnovnimi šolami in vrtci v naših petih občinah, v katerih izvajamo knjižnično javno službo.

 

Za predšolske otroke in osnovnošolce prve triade smo izvedli pravljične ure in ustvarjalne delavnice. Kolikor je mogoče, so pravljične ure v naših knjižnicah, po dogovoru pa jih strokovne delavke izvedejo tudi v osnovnih šolah.

Prav v vseh naših organizacijskih enotah: v osrednji knjižnici Radlje in v krajevnih knjižnicah Muta, Vuzenica, Podvelka, Ribnica na Pohorju ter v izposojevališču Kapla, so se v aprilu zvrstili učenci četrtih, petih in šestih razredov, da smo jim predstavili prav za njih pripravljeno vsebino, ki govori o branju in knjigah. Četrtošolci so prisluhnili Poti knjige, petošolci Skrivnosti izginulih črk in šestošolci knjižni uri o Primožu Suhodolčanu. Na 27 srečanjih se je zvrstilo 452 učencev z učitelji, ki so jih spremljali. Odhajali so z novimi znanji in zadovoljni, saj so bile ure pripravljene tako, da so lahko tudi sami aktivno sodelovali.

V Ribnici na Pohorju so naše knjižne ure o uporabi knjižničnih storitev na daljavo poslušali učenci sedmega, osmega in devetega razreda, saj je knjižnično informacijski sistem COBISS tej ciljni skupini vedno zanimivejši sploh sedaj, ko so vanj vključene tudi vse šolske knjižnice, vključno s srednješolskimi, ki jih bodo kmalu obiskovali.
V Vuzenici smo v dogovoru z osnovno šolo pripravili razstavo o Primožu Suhodolčanu, ki je bil tudi njihov literarni gost na podelitvi bralnih značk. Razstavo smo razširili in prikazali njegovo knjigo Košarkah naj bo na različnih medijih, ki so jih učenci lahko tudi preizkusili: branje e-knjig na bralnikih, poslušanje zvočnih knjig in ogled filma. Vse navedene medije namreč knjižnica ponuja z elektronskim dostopom brezplačno za člane knjižnice. V enem dopoldnevu so si knjižnico v Vuzenici in razstavo, ki smo jo postavili v sosednji mali dvorani kulturno upravnega centra, v sedmih terminih ogledali učenci vseh razredov Osnovne šole Vuzenica in na koncu še naš cenjeni mladinski pisatelj Primož Suhodolčan, ki je pohvalil trud učiteljev in knjižničarjev za promocijo branja in knjig.

Popoldan smo se preselili na Osnovno šolo Muta, kjer smo bili tokrat gostje na zaključku knjižnih čajank »Vau, dobra knjiga!«, ki ga pripravijo učenci skupaj z mentoricami. Letošnji zaključek so si učenci zamislili kot TV oddajo, vključno z reklamnimi sporočili; seveda v tem primeru za spodbujanje branja in seganja po knjigah. Učencev, ki sodelujejo na čajankah s knjigo, ki jih že leta pripravljamo knjižnica in šola v dobrem sodelovanju, je bilo v tem šolskem letu skoraj 60 in kar 13 učencev je obiskalo vse čajanke po programu ter še dva bralna maratona, ki so ju izvedli na šoli. Seveda smo učence za trud in v spodbudo nagradili z majhno pozornostjo.

Naslednji dan, na težko pričakovan petek, 19. aprila, smo v osrednji knjižnici v Radljah pripravili vse za sprejem literarnega gosta in podelitev nagrad za uspešno sodelovanje v 14. sezoni bralne značke za odrasle Korošci pa bukve beremo. Bralno značko je osvojilo kar 137 bralcev, ki so prebrali vsaj 5 knjig s priporočilnega seznama. Med bralci so tudi udeleženci Varstveno delovnega centra Radlje, ki vsako jutro berejo in se o prebranem pogovarjajo s svojimi mentorji. Večina bralcev prebere precej več od obveznih pet knjig, nekateri preberejo celo vse knjige, ki jih s seznamom priporočamo. Bravo!

Naša sodelavka, bibliotekarka Tanja Repnik, se je pogovarjala z gostom večera, Jernejem Dirnbekom, enem od dveh ustanovnih članov glasbene skupine MI2, v kateri še vedno igra kitaro in poje, predvsem pa piše besedila pesmi. Med drugim jo je zanimalo, kako neki je s pisanjem pesmi prešel na pisanje romanov. Izvedeli smo, da še vedno z velikim veseljem piše oboje in tematiko črpa iz vsakdanjih situacij. Njegove pesmi so družbeno kritične, prav tako romani, v katerih bi karakterje likov hitro lahko pripisali nekomu iz soseščine, prav tako so situacije pogosto takšne, da bi se lahko zgodile v večini slovenskih krajev. Na srečo vsebin romanov nista razkrila povsem, saj jih trenutno bere veliko bralcev, za katere bi bil čar zgodbe z odkritim razpletom pač izgubljen. Jernej Dirnbek je seveda tudi zaigral na kitaro in zapel par pesmi; ob kakšni smo se globoko zamislili, ob drugi pa od srca nasmejali. Pravi, da smo na Koroškem fajn ljudje in da v našo dolino rad pride z družino tudi na oddih. Smo zmenjeni, da ga spet kdaj povabimo, saj ima še veliko pisateljskih načrtov.

Naslednji dan smo sobotno dopoldne namenili še otrokom s prireditvijo Beremo in gledamo knjige, na kateri predstavimo risanko, oziroma film, posnet po knjižni predlogi. Prva predstava je bila namenjena mlajšim otrokom, druga pa starejšim od 10 let. Seveda morajo otroci za obisk predstave imeti vstopnico, ki si jo pridobijo ob izposoji knjige v aprilu. Kljub soboti in lepemu vremenu, je obe predstavi obiskalo več kot 70 odraslih spremljevalcev ter čez 100 otrok, ki so jim že pri vstopu skozi vhodna vrata stavbe pridišale kokice, saj brez njih ni pravega gledalskega vzdušja.

Aprilsko branje-spodbujajoče dogajanje v knjižnici smo povzeli v osnovnih statističnih podatkih: 56 dogodkov, od teh 9 javno objavljenih in 47 dogovorjenih s šolami in vrtci. Skupno jih je obiskalo 1.459 oseb, od teh 1.066 otrok in mladih do 15. leta ter 393 odraslih udeležencev, oziroma obiskovalcev.

Upamo, da je naš cilj dosežen in smo večino obiskovalcev spodbudili k branju in k obiskom knjižnice. O pomenu branja in njegovih razsežnostih ne gre izgubljati besed. Vsi se ga še kako zavedamo, sploh ko nastopijo težave pri učenju, pri »iskanju« besed ter jezikovnem izražanju misli. Velika bralna spodbuda je že obisk knjižnice, kjer bo vsakdo s pomočjo sistemskih pomagal ali ob svetovanju knjižničarjev našel pravo čtivo zase. Nikoli v življenju ni niti prezgodaj, niti prepozno za dobro navajanje. In pozitivne posledice dobre bralne navade so hitro opazne.

Slavica Potnik, direktorica
Knjižnice Radlje ob Dravi