Klobčič dela v Državnem zboru ali Nitke svobode

7. izredna seja DZ in 40 točk dnevnega reda, od ponedeljka do petka … Klobčič dela se torej začenja odvijati, nit opozicije je veliko daljša, je modra in trdna, koalicijska še kar na začetku, barva nejasna, trdnost neznana … Vsi predlogi zakonov so predlogi opozicije, torej SDS in NSI. In o čem so tekle večurne razprave?
Naj poudarim najpomembnejše, torej, kaj bi v življenje državljanov prineslo izvajanje teh zakonov, ki so bili v večini primerov sicer s strani koalicije zavrnjeni. SDS in NSI sta namreč 13. maja 2022 vložili kopico zakonov, predlogov in dopolnil, sedanja koalicija še ni predlagala v obravnavo nobenega zakona.

 

1. Zakon o dohodnini
Vlada Janeza Janše in je januarja 2022 sprejela Zakon o dohodnini, s čimer se je vsem
delovno aktivnim že letos povečal njihov neto prihodek. Z namenom ublažitev inflacijskih
pritiskov se je ponovno uvedlo tudi letno usklajevanje dohodninskih olajšav z inflacijo. A nas lahko skrbi, saj je koalicija že napovedala, da bo ta že sprejet zakon razveljavila in s tem našim državljanom v že tako zaostreni draginji znižala plače.
S tem zakonom je povezana tudi skrb za mlade, a ne le za njihovo prihodnost, temveč za
prihodnost celotne Slovenije. In ne le v besedah, ampak z dejanji. Prav zato je bil na predlog SDS v prejšnji vladi sprejet Zakon o jamstveni shemi za mlade, s katero smo naslovili najaktualnejšo vprašanje mladih, in sicer, kako rešiti svoje stanovanjsko vprašanje. Nit tega zakona se nadaljuje z dopolnitvijo, ki naslavlja davčne zavezance, stare do 26 let, ki bi bili oproščeni plačila dohodnine. In kaj je dodana vrednost tega? V Sloveniji namreč množično primanjkuje novih kadrov za zaposlitve na najrazličnejših delovnih področjih in odgovorna država mora razmišljati, kako pridobiti nove kadre in tako omogočiti nadaljevanje visoke gospodarske rasti, ki je osnova za blaginjo države. V SDS smo prepričani, da strošek za mlade ni strošek, je naložba. A tudi pri tej dopolnitvi zakona je koalicija zaprla vrata. Pa še svoje niti sploh ni začela odvijati.

2. Zakon o šolski prehrani
Nova nit. V koalicijski pogodbi so zapisali: »Brezplačna šolska malica – Vse učencem bomo
zagotovili brezplačno šolsko prehrano. V Sloveniji 21. stoletja ni nobenega upravičenega razloga, da bi bil kateri koli otrok lačen.« Tega zapisa smo veseli in z novelo o šolski prehrani odvili nit rešitve. Po predlagani spremembi bi bilo šolsko kosilo brezplačno za vse učence in dijake, saj bi ga kril državni proračun, šolsko malico za vse učence in dijake pa bi država financirala v višini 50 %. A ne, tudi te svoje nitke bodo začeli plesti po analizah, študijah. Kup denarja, predvsem pa čas bo minil; ta pa ni zaveznik. Nikogaršnji.

3. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju                              Nit, ki dopolnjuje, je ukrep koriščenja odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti do tri zaporedne dni. Ta ukrep se je v času epidemije izkazal kot primeren in učinkovit. Ne, ne gre; nit se ustavi.

4. Zakon o štipendiranju
Dosedanji pogoji za pridobitev Zoisove štipendije so za vrhunske mlade športnike in šahiste
diskriminatorni, saj morajo poleg najvišjih ocen dosegati tudi izjemne dosežke in hkrati posegati po medaljah na državnih in mednarodnih tekmovanjih.
S tem predlogom širimo nabor dosežkov in nabor upravičencev za pridobitev Zoisove štipendije. 21. člen: »Zoisova štipendija je namenjena dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti, umetnosti in športa.«
Prepričana sem, da bi bili uspešni dijaki in študentje, ki garajo tudi na treningih zjutraj, opoldne, zvečer in so uspešni tudi pri šolskem delu, izjemno veseli te dodatne možnosti štipendije. Politiki se vedno radi postavljajo v soj žarometov z vrhunskimi športniki, a ko je potrebno ponuditi sistemsko pomoč v najtežjem obdobju, razvoju mladega športnika, se vse konča. In še v nekaj sem prepričana – da bi tudi poslanci koalicije v tem prepoznali velik pomen in dodano vrednost predlaganih sprememb, če ne bi bilo tiste niti …

5. Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno varstvenih prejemkih
Nova nit. Klobčič še naprej odvija opozicija.
Spremembe prinašajo pravično porazdelitev javnih sredstev glede na potrebe posameznika oz. družine in glede na namen denarne pomoči, torej, da pomoč prejmejo tisti, ki jo zares potrebujejo; zagotavljanje višje socialne varnosti posameznikov oz. celovita obravnava posameznika z namenom, da se mu v primeru stiske in socialne ogroženosti pomaga preživeti, pri čemer je izjemno pomembno, posameznika usposobiti tako, da je čim prej sposoben ponovno zagotavljati dostojno preživetje sebe in svojih družinskih članov.
Predlog zakona prinaša torej aktivno reševanje socialne problematike oseb, prejemnikov
denarne socialne pomoči z namenom ponovnega vključevanja na trg dela in hkrati
preverbo, ali ta upravičenec aktivno rešuje svojo socialno problematiko. To je lahko
doseženo le s sodelovanjem CSD in Zavodom za zaposlovanje ter izvajalci socialnovarstvenih programov.

6. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela
Predlog tega zakona je pripravljen z namenom zmanjševanja brezposelnosti, hitrejše aktivacije brezposelnih oseb, podaljšanja delovne aktivnosti dolgotrajno brezposelnih oseb (brezposelne 1 leto ali več) oz. ranljivih skupin brezposelnih oseb (Romov, invalidi, brezposelni starejši od 58 let). Zakon se dopolnjuje z možnostjo napotitve dolgotrajno brezposelne osebe na delovno mesto, ki ustreza največ dve ravni nižji izobrazbi osebe glede na ustrezno zaposlitev, pri čemer pa ni treba, da ustreza vrsti pridobljene izobrazbe brezposelne osebe. Obdobje vključenosti dolgotrajno brezposelnih v programe javnih del se z dosedanjih 2 podaljšuje na največ 4 leta.
Ukinja se dvostopenjsko sankcioniranje kršitev obveznosti iz naslova aktivnega iskanja
zaposlitve. Temu predlogu oporeka koalicija, češ da rešitev pomeni kaznovanje brezposelnih oseb in da bi gospodarstvo še bolj izkoriščalo delavce?
A srž je drugje. Je biti v evidenci brezposelnih oseb res pravica, četudi je ta oseba za delo
zmožna? So gospodarstveniki, podjetniki kar vsi po vrsti izkoriščevalci in kriminalci? Je vzgojno in poučno kar počez deliti iz proračuna? Je (bo) delo (še) sploh vrednota?
Nit se je popolnoma izgubila … S tem se rešuje eden od bistvenih težav na tem področju – pravično porazdeliti javna sredstva, posameznik s pomočjo izvajalcev svetovanja postaja odgovoren za preživljanje sebe in svoje družine. To je pomemben korak za vse vključene posameznike in tudi za vse državljane. Še so predlogi, dobri za ljudi, za blaginjo državljanov. A ne bomo (pre)stopili naprej … Ustavimo korake, pravijo, niti svobode ni …
Niti svobode, ki se še ne odvija, čaka na … Na kaj? Na koga? Drago jesen? Mrzlo zimo?
Klobčič opozicije se odvija, koalicija trga nitke, svoje lastne.

Avtor: Alenka Helbl, poslanka v DZ RS