Kjer so včasih vozili vlaki, se lahko danes vozijo kolesarji

Na trasi nekdanje mislinjske železniške proge, ki je Koroško povezovala z Velenjem, danes po sveže urejeni kolesarski progi gonijo kolesarji. Urejena je od Otiškega Vrha do Gornjega Doliča, želja mislinjskega in slovenjgraškega župana pa je še kolesarska povezava z Dravogradom in Velenjem.

Obuditev nekdanje mislinjske proge na drugačen način

Trasa mislinjske železniške proge, ki je Koroško povezovala s preostalo Slovenijo od Dravograda do Velenja, je bila ukinjena leta 1969. Danes pa po poti, ki je preživela dve svetovni vojni in po kateri so 70 let vozili vlaki, vozijo kolesarji. 24-kilometrska kolesarska pot Štrekna je ime dobila po nekdanji mislinjski progi, prikolesariti pa je mogoče od Otiškega Vrha pa vse do Gornjega Doliča. Po besedah projektnega vodje Regionalne razvojne agencije (RRA) Koroška Petra Zajca je to lep primer regijskega razvojnega in prostorskega načrtovanja ter dobrega sodelovanja Dravograda, Slovenj Gradca in Mislinje.

Če bo pomagala država, bo Štrekna vse do Velenja

Ob pomoči države pa bo Koroška kolesarsko povezana tudi s Šaleško dolino. Občina Mislinja namreč načrtuje nadaljnji razvoj Štrekne, in sicer naprej do Velenja. Od Doliča do Velenja bi izgradnja 10-kilometrske kolesarske proge po besedah mislinjskega župana Bojana Borovnika stala sedem milijonov evrov, brez finančne pomoči direkcije za infrastrukturo pa projekt ne more biti realiziran.

Štrekno želijo povezati tudi z Dravogradom, kjer se bo mislinjska priključila dravski kolesarski poti. Dravska kolesarska pot namreč obsega celih 130 kilometrov; začne se pri izviru reke Drave in konča v Ormožu, na območju koroške regije pa poteka od mednarodnega mejnega prehoda Vič v Dravogradu pa vse do Podvelke. Omenjena pot velja za eno najlepših kolesarskih poti v Evropi, dodatne kolesarske povezave, kot je načrtovana povezava s Štrekno, pa to pot samo še dodatno bogatijo.

Če bo nekega dne možno prikolesariti od Velenja do Maribora preko Koroške po urejenih kolesarskih poteh, bo to odlična turistična atrakcija in rezultat dobrega sodelovanja koroških občin. Prav tako pa bo mogoče trditi, da je kolesarska infrastruktura na Koroškem dosti bolj urejena od cestne.