Kje na Koroškem iščejo delavce?

Čeprav je stopnja brezposelnosti v državi v zadnjih letih padla na okoli 10 odstotkov, pa je brezposelnost še vedno pereč problem. Na Koroškem je njena stopnja sicer pod slovenskim povprečjem, vendar je treba dodati, da nas rešujejo velika podjetja in bližina Avstrije, na drugi strani pa nas ovira nepovezanost z osrednjo Slovenijo, kjer so možnosti zaposlitve boljše. Kljub temu pa je tačas v regiji okoli 3000 brezposelnih.

V primerjavi s preostalimi slovenskimi regijami je Koroška po stopnji brezposelnosti nekje v »zlati sredini«. Na srečo imamo nekaj velikih in uspešnih ter izvozno naravnanih podjetij, kot sta Metal Ravne, ki ima slabih tisoč zaposlenih, in TAB, Tovarna akumulatorskih baterij, d.d., s sedežem v Mežici in proizvodnjo v Črni na Koroškem z dobrimi petsto oziroma okoli tisoč zaposlenimi, če dodamo še podjetja na lokaciji v Žerjavu. Slovenj Gradec po propadu Preventa na področju industrije rešujeta Grammer in Johnson Controls, obe izrazito izvozni podjetji, Dravska dolina pa z vrsto malih in srednjih podjetij drži korak z Mežiško in Mislinjsko dolino.

Poleg tega je za Korošce zelo ugodna bližina Avstrije. Dnevnih migrantov k severnim sosedom je na Koroškem iz dneva v dan več, glavni razlog je v večini primerov višja plača. Podjetje Mahle v Šmihelu je največji zaposlovalec na južnem Koroškem, delo pa Korošci dobivajo tudi drugod v Avstriji. No, v zadnjem času pa je trend tudi gradnja hiš na avstrijskem Koroškem, saj so parcele tamkaj cenejše, gradbena dovoljenja je mogoče pridobiti hitreje, in tako se je prek meje preselilo že mnogo naših ljudi.

Številni radi rečejo, da kdor hoče delati, ta bo delo tudi dobil. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje nudi pregled aktualnih prostih delovnih mest, in za Koroško, ki spada pod območno enoto Velenje, jih je trenutno na voljo 89. Glede na to, da je na Koroškem okoli 3000 brezposelnih, je število objavljenih prostih delovnih mest zelo malo. Seveda pa si veliko Korošcev samih poišče zaposlitev, mimo zavoda za zaposlovanje.

Aktualna prosta delovna mesta na območju Koroške lahko najdete na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, in tu in tam se jo splača ogledati: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/seznam?q=1&s=1

Jon Petek