Kdo kroži v koroškem »krožnem gospodarstvu?«

V zadnjem času se v javnosti pojavlja precej modnih besed, od »pametnega mesta« (»smart city«) do »krožnega gospodarstva«. Družbi Petrol Energetika in Metal Ravne sta skupaj z občino Ravne na Koroškem v koraku s časom, saj idejo »krožnega gosodarstva« uveljavljajo tudi v praksi. Z odvečno tehnološko toploto iz družbe Metal Ravne se pokriva 25 odstotkov potreb za ogrevanje mesta Ravne na Koroškem in zaokroženega gospodarskega območja nekdanje železarne Ravne.

Kaj sploh je »krožno gospodarstvo«?

Pojem krožnega gospodarstva v našo zavest še ni dobro sedel, saj velikokrat prezremo dogajanje v Strasbourgu in Bruslju. Evropska komisija je leta 2015 objavila paket Na poti h krožnemu gospodarstvu: program za Evropo brez odpadkov. V njem predlaga oblikovanje skupnih in usklajenih okvirov za podporo »krožnemu gospodarstvu«, kar zajema ustrezno zakonodajo, izmenjavo informacij, vključevanje raziskav in razvoja, oblikovanja, sprostitev investicij in financiranja, podporo podjetjem in potrošnikom ter spremembe in modernizacijo ciljev na področju ravnanja z odpadki.

Evropska komisija je ob tem začrtala tudi cilje, ki naj jih države članice dosežejo do leta 2030. Produktivnost virov naj bi se v tem času povečala za 30 %, kar bi spodbudilo rast BDP za skoraj 1 %. Rast BDP pa naj bi prispeval k več kot 2 milijonoma novih delovnih mest. Če bi države dosledno izvajale ta projet, bi se zanesljivost oskrbe evropskega gospodarstva z naravnimi viri povečala, hkrati pa bi znižali vplive na okolje in emisije toplogrednih plinov. Manj odpadkov in njihova ponovna uporaba pa bi z drugimi ukrepi lahko evropskemu gospodarstvu na letni ravni prinsela 600 milijonov evrov neto prihrankov.

Rešitev za prihranek in nagrado

Na Koroškem smo že začeli z uresničevanjem teh ciljev, ki jih predlaga Evropska komisija. Odvečno toploto, ki nastaja pri hlajenju elektroobločne peči v Metalovih proizvodnih procesih, so do nedavnega odvajali v okolje. Ob prenovi hladilnega sistema je bil izveden sistem za izkoriščanje visokotemperaturne odvečne toplote, ki omogoča izkoriščanje tega vira energije v toplarni na Ravnah, in sicer za proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode za industrijo in lokalno skupnost. Z odvečno tehnološko toploto iz družbe Metal Ravne se tako pokriva 25 odstotkov potreb za ogrevanje mesta Ravne na Koroškem in hkrati tudi tako imenovanega zaokroženega gospodarskega območja nekdanje Železarne Ravne.

Celovito energetsko rešitev izkoriščanja odvečne toplote metalurških procesov za namene daljinskega ogrevanja in priprave sanitarne tople vode je družba Petrol Energetika soustvarila z več partnerji, družbo SIJ, Metalom Ravne, lokalno skupnostjo Ravne na Koroškem in javnim raziskovalnim zavodom Institut »Jožef Stefan«. In kar je treba podčrtati – gre za prvi projekt v Sloveniji, ki ima z uporabo sodobne tehnologije in inovativnih sistemskih rešitev za integracijo pametnega, učinkovitega ter trajnostnega načina ogrevanja ob sočasni proizvodnji električne energije prihodnost za rast, kar bo industriji in mestom omogočalo prihranke energije, izboljšalo kakovost zraka ter povečalo koristi za družbo kot celoto. Projekt ima velik potencial za nadaljnji razvoj in tudi trženje v drugih okoljih, Metal Ravne in Petrol Energetika pa sta za ta projekt prejela tudi bronasto priznanje GZS na natečaju za najboljšo inovacijo leta 2016.

Foto: JP

N.K.