Katastrofalni rezultati kličejo po drastičnih ukrepih

Po katastrofalnih rezultatih merjenja vsebnosti svinca v krvi sta bili včeraj v Mežici in Črni na Koroškem dve seji na to temo. Mežica in Črna na Koroškem bosta na državo apelirali z zahtevami po pospešitvi in podaljšanju sanacijskih ukrepov, po vsej verjetnosti bodo zahtevali tudi nakazilo manjkajočih sanacijskih sredstev.

Mežica in Črna na Koroškem bosta vladi naložili delo, ki bi ga morala sama opraviti zdavnaj

Kar nekaj časa je minilo, preden so se lokalne oblasti in slovenski mediji zbudili ter odreagirali na zaskrbljujoče stanje v Mežiški dolini. O tem smo na portalu e-Koroška poročali že pred dobrimi štirinajstimi dnevi, danes pa je glavna tema okoljevarstvenikov, zdravstva in koroških lokalnih oblasti. Da ima vsak peti preverjani otrok povišane vrednosti svinca v krvi, to je več kot 100 mikrogramov na liter krvi, je resno zaskrbljujoče. Po desetih letih izvajanja sanacijskega programa bi rezultat moral biti mnogo boljši. In zaradi teh rezultatov so se včeraj urgentno sestali člani več odborov občin Mežica in Črna, predstavniki NIJZ OE Ravne, predstavniki Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem in odgovorna za sanacijski program Zgornje Mežiške doline Bernarda Podlipnik, občini pa bosta vladi kaj kmalu naložili dodatna dela.

V Črni na Koroškem bo, kot je bilo tudi pričakovano, izredna seja občinskega sveta, poroča STA. Člani odborov za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja ter za družbene dejavnosti so kot točko na izredni seji črnjanskega občinskega sveta predlagali naj občina od vlade zahteva vračilo sanacijskih sredstev, ki jih država okolju in prebivalcem Mežiške doline dolguje. Črnjani med drugimi omenjajo tudi zakon, s katerim bi se okolje lahko saniralo bolj dosledno in hitreje kot pa z odlokom, mimo katerega je kot vsako leto, z izjemo letošnjega, padel kup sanacijskih sredstev, ki bi moral končati v Mežiški dolini.

Člani mežiških odborov za okolje in prostor ter za negospodarske dejavnosti so seveda zelo podobnega, če ne istega mnenja kot Črnjani. Kot poroča STA, se Mežičani zavzemajo za nadaljnje izvajanje sanacije vendar z večjimi finančnimi vložki, kot so do konca sanacijskega programa še predvideni. To je na drug način povedana zahteva, da naj država vrne sredstva, ki jih je ostala dolžna.

Pa bo država vrnila zahtevana sredstva?

Višina sredstev, ki jih država dolguje Mežiški dolini, je, kot smo na portalu e-Koroška.si že večkrat poročali, prek dva milijona evrov; skupno bi se do leta 2022 porabilo 13,4 milijona evrov – tako je načrtovano s sanacijskim programom –, vendar se Mežici, Črni na Koroškem in NIJZ OE Ravne že vsa leta namenja premalo denarja, da bi dosegli začrtani cilj. S takšno vnemo, kot je država do danes sanirala Mežiško dolino, bo več milijonov ostalo v Ljubljani. Ali pristalo kje drugje. Kar pa je očitno ob letošnjem preverjanju svinca v krvi otrok Mežiške doline privrelo na dan.

Izplačevanje sanacijskih sredstev Mežici, Črni na Koroškem in NIJZ.

JP