Kandidat za poslanca Aleš Logar predstavil svoj program

Decentralizacija, infrastrukturne posodobitve, izgraditve centrov skupnostnih storitev za starejše, zakon o sanaciji Zgornje Mežiške doline, … To so ena izmed pomembnih izhodišč, s katerimi se Aleš Logar v Mežiški dolini podaja v bitko za sedež v državnem zboru.

»Delaj in pusti sledi je moje življenjsko vodilo. Karkoli sem do sedaj delal, sem želel spremeniti na bolje,« je svojo predstavitev na včerajšnji novinarski konferenci otvoril kandidat Logar. Logar je pred nastopom direktorja ravenskega ZKŠTM deloval kot direktor KMKC Kompleks in Zavod Kersnikova v Ljubljani, ki ga je z ekipo sodelavcev uspešno finančno saniral, tako da zavod še danes uspešno deluje. Kot je dejal, ga je pot in želja vedno vlekla nazaj domov, na Koroško. Prevzeti vlogo direktorja zavoda, kot je ZKŠTM, je velika odgovornost, pravi Logar, od vodstva in ekipe pa se veliko pričakuje. Z dobro ekipo na zavodu in na občini so dokazali, da je stvari možno obrniti na bolje, z dobrim delom pa so ljudem, Ravenčanom in drugim prebivalcem Mežiške doline, ponovno vlili upanje in samozavest, da je za pozitivne spremembe na Koroškem še prostora. Iz tega črpa tudi svoje vodilo ob kandidaturi za poslanca v Mežiški dolini.

Staranje prebivalstva zahteva hitre ukrepe

Kot prvo točko svojega programa je izpostavil skrb za starejše. Koroško prebivalstvo se stara, posledica tega je povečano pomanjkanje postelj v domovih za ostarele. »Nujno moramo poskrbeti za centre skupnostnih storitev. To so centri v urbanih okoljih in služijo kot manjši domovi za ostarele,« je pojasnil Logar. V Mežiški dolini manjkata vsaj dva takšna domova, eden bi bil vzpostavljen v Mežici in bi bil podružnica prevaljskega Doma starejših na Fari, drugi pa bi bil na Ravnah na Koroškem kot podružnica Koroškega doma starostnikov. S tem korakom bi po mnenju Logarja pomagali tudi mladim družinam, saj bi sprostili nepremičninski trg in bi mladi lažje pridobili stanovanja.

Turizem kot glavni steber gospodarstva

Turizem je po Logarjevih besedah eden glavnih stebrov slovenskega gospodarstva in je lahko eden izmed glavnih podpornih stebrov razvoja gospodarstva v Mežiški dolini. Potrebna je skupna razvojna destinacijska organizacija, ki bi predvsem operativno vodila določene projekte. Na tej točki je izpostavil Geopark Karavanke, ki v dolini dobro deluje na področju turizma narave in kulturne dediščine, dolina pa potrebuje še razvoj športnega turizma. Ob tem je nujno tudi povečanje nočitvenih kapacitet, saj v Mežiški dolini ni več hotela – obstaja in deluje samo še hostel Punkl.

Sanacija svinčene doline

Pomembna točka Logarjevega programa je sanacija svinčene Zgornje Mežiške doline. Vemo, da financiranje sanacijskih ukrepov, ki jih na onesnaženih območjih izvajajo Mežica, Črna na Koroškem in NIJZ Ravne na Koroškem, ni dosledno. Država glede na odlok dolguje dvema občinama in regijskem NIJZ-ju okoli dva milijona evrov, posledica tega pa se kaže v visoki zastrupljenosti prebivalcev. Po njegovem mnenju je rešitev v sprejetju zakona o sanaciji Zgornje Mežiške doline.

Kar se tiče infrastrukture je Logar izpostavil, da je potrebna pametna umestitev trase 3. razvojne osi v Mežiško dolino, poleg tega pa je potrebna obnova druge občinske in državne infrastrukture, na katero je država pozabila, občine pa same iz svojega proračuna obnove ne zmorejo.

Poleg tega se bo zavzemal tudi za decentralizacijo države, saj se po njegovem mnenju vse osredotoča in zgoščuje predvsem v Ljubljani, in ob tem za pravično prerazporeditev finančnih sredstev med vse odmaknjene in pozabljene regije, kot je Koroška. Zaključil je, da se v boj podaja z veliko odločnostjo, pozitivno energijo in dobrimi nameni.

JP