Kako pomembna je tujina za koroška podjetja?

Koroške družbe so v minulem letu ustvarile več kot polovico vseh prihodkov na tujih trgih. Samostojni podjetniki poslujejo večinoma doma.

Nedavno smo na portalu e-Koroška poročali o poslovanju koroških podjetij v minulem letu, katerih podatke je Gospodarska zbornica, Območna zbornica Koroška, zbrala na podlagi poročil, oddanih AJPES-u. Družbe na območju 12 koroških občin so povečale število zaposlenih za 6,6 odstotka ter ustvarile za 12 odstotkov več prihodkov in odhodkov kot leto prej. Ob tem se je za 3 odstotke povišala tudi povprečna mesečna bruto plača, ki znaša 1526 evrov na mesec, kar je še vedno pod slovenskim povprečjem, a stanje se iz leta v leto izboljšuje. Regijska plača je bila v letu 2017 za 55 evrov ali 3,5 odstotka nižja kot povprečna plača glede na vse slovenske družbe. »Slovensko povprečje so presegali le v štirih občinah, od 5 od 8 občin Koroške regije pa je doseglo 90 odstotkov slovenskega povprečja,« so zapisali GZS OZ Koroška.

Tuji trgi pomembni za večja koroška podjetja

Velika koroška podjetja igrajo pomembno vlogo na regijskem in nacionalnem nivoju. Korošcem nudijo številne zaposlitvene možnosti, z visokimi prihodki in posledično višjimi davki pa polnijo državno blagajno. Skupno so družbe na Koroškem v lanskem letu ustvarile za 12 odstotkov več prihodkov kot leta 2016, ti znašajo skoraj 2 milijardi evrov. Za 10 odstotkov so se povečali tudi prihodki na tujih trgih, znašajo pa dobro milijardo evrov. Koroške družbe torej več kot polovico vseh prihodkov ustvarijo v tujini.

Vir: https://www.gzs.si/Portals/Regija-Koroska/Vsebine/novice-priponke/Informacija_o_poslovanju_GD_SP_zadruge_koro%C5%A1ka_regija_2017.pdf

Samostojni podjetniki močni na domačem trgu

Nekoliko drugačno je razmerje prihodkov na domačem in tujem trgu pri samostojnih podjetnikih. Glede na podatke AJPES-a ti ustvarjajo predvsem doma, svoje storitve in produkte prodajajo bolj regionalno in nacionalno. V primerjavi z izvozno naravnanimi družbami je delež ustvarjenega prihodka na tujih trgih pri samostojnih podjetnikih precej manjši. Skupno so v minulem letu ustvarili 192 milijonov prihodkov, kar je za 10 odstotkov več kot leto poprej, od tega pa so na tujih trgih ustvarili za 26 milijonov evrov prihodkov.

Vir: https://www.gzs.si/Portals/Regija-Koroska/Vsebine/novice-priponke/Informacija_o_poslovanju_GD_SP_zadruge_koro%C5%A1ka_regija_2017.pdf

NK