Kaj pričakovati od nove vlade?

Včeraj smo v senci boja proti epidemiji koronavirusa dobili novo, 14. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Glede na koalicijsko pogodbo je mogoče pričakovati hitro nadaljevanje projekta 3. razvojne osi in reševanje problematike onesnažene Zgornje Mežiške doline. Z dvigom povprečnin pa bodo pridobile vse koroške občine.

Nova vlada bo nadaljevala s sanacijo onesnažene Zgornje Mežiške doline, ki se po dobrem desetletju še vedno bori s prekomerno obremenjenostjo okolja s svincem. Prav prva vlada Janeza Janše je bila tista, ki je sanaciji Mežiške doline namenila posebno pozornost, saj je bil decembra 2007 sprejet Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, sanacijski program pa se bo iztekel leta 2022. V tem času pa je bilo za sanacijo okolja v tej dolini predvidenih skupno 13,4 milijona  evrov. V različnih vladah je v nekaterih letih prišlo do posameznih zastojev pri uresničevanju tega progama, seveda pa tudi konec tega obdobja sanacija ne bo končana in bo potrebno nekatere ukrepe na novo premisliti.

Korošci še vedno čakamo na 3. razvojno os, ki pa se, kot kaže, po polžje premika k realizaciji začetka gradnje. Pred tednom dni je okoljsko ministrstvo Darsu izdalo gradbeno dovoljenje za prva dela na priključku Gaberke. V roku 30 dneh, če stranke v postopku ne bodo vložile tožbe na upravno sodišče, bo gradbeno dovoljenje pravnomočno, kar pomeni, da se lahko dela na tem odseku pričnejo. A trenutno se zatika pri izbiri izvajalca, saj so se vsi zainteresirani gradbinci pritožili na Državno revizijsko komisijo. Nova vlada se je zavezala k pospešeni gradnji tretje razvojne osi.

Nova koalicijska pogodba nastajajoče vlade Janeza Janše med drugim predvideva tudi dvig finančne povprečnine, ki je temelj za financiranje občin. V letošnjem letu bo znašala 623,96 evra, v letu 2012 pa 628,20 evra na prebivalca. Aktualni zakon o izvrševanju proračuna določa povprečnino pri 589,11 evra za leto 2020, za prihodnje leto pa 588,30 evra na prebivalca, kar je znatno manj od povprečnin, ki jih napoveduje koalicijska pogodba Janševe vlade. V spodnji tabeli lahko vidimo, koliko denarja bodo občine prejele iz naslova povprečnin v letošnjem in prihodnjem letu.

 

OBČINE ŠTEVILO PREBIVALCEV LETO 2020 LETO 2021
Črna na Koroškem 3324 2.074.043,04 2.088.136,80
Dravograd 8932 5.573.210,72 5.611.082,40
Mežica 3573 2.229.409,08 2.244.558,60
Mislinja 4590 2.863.976,40 2.883.438,00
Muta 3373 2.104.617,08 2.118.918,60
Podvelka 2375 1.481.905,00 1.491.975,00
Prevalje 6781 4.231.072,76 4.259.842,20
Radlje ob Dravi 6218 3.879.072,28 3.906.147,60
Ravne na Koroškem 11321 7.063.851,16 7.111.852,20
Ribnica na Pohorju 1178 735.024,88 740.019,60
Vuzenica 2669 1.665.349,24 1.676.655,80
Slovenj Gradec 16686 10.441.396,56 10.482.145,20