JKP Ravne bi od JKP Log prevzel še več dejavnosti

Občinski svet občine Ravne na Koroškem je na zadnji seji podal soglasje novi in prvi direktorici mladega podjetja JKP Ravne Andreji Jehart. Štiriletni mandat bo nastopila s prvim aprilom. JKP Ravne načrtuje tudi prevzem dejavnosti zbiranja in odvažanja odpadkov od podjetja JKP Log.

Nezadovoljstvo Ravenčanov nad opravljenimi storitvami komunalnega podjetja JKP Log je v lanskem letu pripeljalo do tega, da je občina ustanovila svoje javno komunalno podjetje JKP Ravne. Novo podjetje je od JKP Log prevzelo vse komunalne službe razen zbiranja in odvoza odpadkov ter pogrebne dejavnosti, a kot kaže, bo občina JKP Logu počasi odvzela še zadnje dejavnosti, ki jih ta na Ravnah na Koroškem opravlja.

Kot je včeraj na novinarski konferenci povedal ravenski župan Tomaž Rožen, zaenkrat pokopališka dejavnost na Ravnah na Koroškem ostaja v rokah JKP Loga, občina pa bi na občinsko komunalno podjetje prenesla zbiranje in odvoz odpadkov. JKP Ravne bi tako postalo peti zbiralec odpadkov v regiji. Med vsemi petimi podjetji, ki na Koroškem zbirajo in odvažajo odpadke, sicer potekajo pogovori, da bi to dejavnost v celoti prevzel Kocerod, družba za ravnanje z odpadki, a kot je Rožen včeraj pojasnil, temu občini Dravograd in Slovenj Gradec ter njuni komunalni podjetji ostro nasprotujeta, ostale občine Dravske doline pa bi raje videle, da bi dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov prevzel Kocerod, skupno komunalno podjetje vseh dvanajstih koroških občin. Glede na to, da je Koroška neenotna pri pogovorih, je ocena občine Ravne na Koroškem, da je prenos zbiranja in odvažanja odpadkov na JKP Ravne najboljša rešitev.

JKP Ravne trenutno ne razpolaga s potrebno opremo za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvažanja odpadkov, v primeru prevzema dejavnosti pa bodo od JKP Log kupili tudi za to potrebna vozila. JKP Log bo imel namreč v tem primeru prevelik vozni park in bo tako ali drugače primoran v odprodajo tovrstnih premičnin.

Je pa Rožen na novinarski konferenci izrazil zadovoljstvo nad poslovanjem občinske komunale v minulem letu. Podjetje je v desetih mesecih preteklega leta ustvarilo več za 2,13 milijonov evrov prihodkov, leto pa končalo s 76 tisoč evri presežka – kljub temu, da so uspeli za uporabnike celo znižati cene storitev.

JP