JKP Log ne bi likvidirali, raje ga bi sanirali

Kakšna bo usoda skupnega komunalnega podjetja štirih koroških občin v Mežiški dolini, še vedno ni jasno, kot kaže pa bo JKP Log v nasprotju s pričakovanji le preživel udarce odvzemanja dejavnosti in ustanavljanja novih komunalnih podjetij v vseh občinah ustanoviteljicah. Novoizvoljena direktorica Marjetica Tasič Bukovec očitno ne namerava biti likvidator podjetja, ampak njegov sanator.

Sredi lanskega leta, ko se je ravenski občinski svet odločil, da ustanovi lastno komunalno podjetje, so številni menili, da je to pomenilo začetek konca skupnega komunalnega podjetja JKP Log. Razlog za odstop od skupnega podjetja 47-odstotnega lastnika, to je občine Ravne na Koroškem, je bilo nezadovoljstvo z opravljenimi storitvami. Z željo po kakovostnejše opravljenih storitvah in nižjih stroških so podjetju JKP Log odvzeli večinski del realizacije in tržnih prihodkov, za ustanavljanje lastnega podjetja so se odločili tudi na Prevaljah, občina Mežica je že pred desetletji ustanovila občinsko komunalno podjetje, v Črni pa režijski obrat v okviru občine.

JKP Log v boj za preživetje

Po odstopu bivše direktorice Barbare Gašper so po hitrem postopku imenovali novo direktorico Marjetico Tasič Bukovec, sestro prevaljskega župana dr. Matica Tasiča. Glasove je prejela od županov občin ustanoviteljic, njen brat Matic Tasič pa se je glasovanja korektno vzdržal. Vse do pred kratkim se je pričakovalo, da podjetje čaka bridka usoda likvidacije ali stečaja, vloga nove direktorice pa bo očitno drugačna. Namesto da popelje podjetje do žalostnega konca, se bo Tasičeva očitno lotila poskusov sanacije podjetja do te mere, da bo JKP Log še vedno lahko učinkovito opravljal nekatere dejavnosti.

Nova podjetja – novi spori

JKP Log bo tako deloval v okrnjeni obliki, v okviru skupnega podjetja bosta občini Ravne na Koroškem in Prevalje koristili pogrebne in pokopališke dejavnosti, odvoz smeti pa JKP Log opravlja za vse štiri občine. Za odvoz smeti je sicer zadolžen Kocerod, dejavnost pa kot podizvajalec opravlja JKP Log. Odvajanje in čiščenje vod ter oskrbo s pitno vodo pa so občine na svoje komunale prenesle že pred časom.

Prevaljski občinski svetniki z odločitvijo poskusa ohranitve podjetja JKP Log niso zadovoljni, čeprav je večina svetinikov nedavno pozvala k ohranitvi tega skupnega podjetja. V občini so se namreč odločili, da bi njihove dejavnosti v celoti prevzelo JKP Prevalje, vključno s pogrebno dejavnostjo na pokopališču Barbara. S sanacijo skupnega podjetja pa bi dejavnost na Barbari ostala naloga podjetja JKP Log. Svetniki tako županu Tasiču očitajo, da zavlačuje z ustanovitvijo lastnega komunalnega podjetja, čeprav je bila ustanovitev občinske komunale županova ideja, potrdil pa jo je občinski svet. Očitki letijo na to, da ne upošteva odločitev občinskega sveta, sploh pa v dani situaciji, ko je novopečena direktorica JKP Log prav njegova sestra.

Ali lahko na območju štirih občin preživi pet komunalnih podjetij?

Kakšna bo dejanska usoda podjetja JKP Log, še vedno ni mogoče napovedati, jasno pa je, da toliko podjetij z enako dejavnostjo na tako majhnem območju ni optimalna rešitev. Glede na to, da občina Ravne na Koroškem s svojim podjetjem prevzema tudi vodooskrbo na Prevaljah, pa se nam lahko po vseh peripetijah nekoč v prihodnosti obeta nova pot k združitvi v skupno komunalno podjetje. Čeprav bi po vseh teh komunalnih peripetijah združena komunala pomenila še največje presenečenje.

Jon Petek