Javno-zasebno partnerstvo za asfaltiranje svinčenih cest

V Črni na Koroškem bi lokalne ceste asfaltirali v okviru javno-zasebnega partnerstva. Zaenkrat je to še samo predlog, ki ga bodo svetniki obravnavali jeseni, po besedah županje pa bi v tej obliki dela stekla hitreje.

Občina Črna na Koroškem bi z javno-zasebnim partnerstvom rada pospešila asfaltiranje lokalnih cest, ki so zaradi prašenja eden izmed glavnih virov onesnaževanja zraka in posledično prebivalcev s svincem. Partner, ki bi se podal v posel z občino, bi ceste asfaltiral ter jih več let vzdrževal, občina pa bi mu za to namenila sredstva. Veliko cest se je v Črni in okolici asfaltiralo že v okviru programa sanacije Mežiške doline zaradi prekomerne obremenitve okolja s svincem, še vedno pa ostajajo makadamske ceste problematične zaradi prašenja z onesnaženim prahom. Mežiška dolina je namreč še vedno onesnažena, svinec je prisoten v zemlji, pesku in posledično v krvi okoliških prebivalcev, kar zelo slabo vpliva na zdravje in kakovost življenja.

Svinec in kadmij sta v Zgornji Mežiški dolini prisotna že stoletja, in tudi danes je to eden izmed vzrokov za slabšo kakovost življenja na Koroškem. Kljub temu da se je v zadnjem desetletju veliko postorilo na področju onesnaženosti okolja s svincem, je na območjih v bližini proizvodnje predelave svinca še vedno veliko težav. Po podatkih NIJZ ima namreč 8 % triletnikov iz Mežice povišane vrednosti svinca v krvi. Pri otrocih je povišana vrednost še posebej problematična, saj zavira delovanje življenjsko pomembnih encimskih sistemov, pri hudih zastrupitvah pa povzroča okvare živčevja in možganov.

Kot smo na portalu e-Koroška že poročali, je bil največji padec vsebnosti svinca v krvi takoj na začetku izvajanja programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, ko je program stekel z največjo vnemo. Stanje se iz leta v leto izboljšuje, vendar z mnogo počasnejšim tempom kot leta poprej. Bolj kot gosto naseljena območja v Črni in Mežici, ki so že precej sanirana, pa ostajajo problematična manjša žarišča v obeh občinah, kjer je še vedno velika obremenjenost okolja in otrok s svincem.

Za program sanacije se ne porabi toliko sredstev, kot bi se jih lahko

Za program sanacije Zgornje Mežiške doline je predvidenih 13,4 milijona evrov, ki naj bi bili porabljeni v predvidenem obdobju, to je od leta 2007 pa do leta 2022. Zaenkrat se letna poraba še ni ujemala z začrtano, in če se bo v naslednjih letih izvajanje programa nadaljevalo s takšno dinamiko, se bo porabilo mnogo manj denarja, kot je za sanacijo namenjenega. S tem bo manjša tudi sama učinkovitost programa, ob odvzemih krvi se namreč še vedno pojavljajo previsoke vrednosti svinca.

Cilj dolgoročnega programa je, da bo 95 odstotkov vseh otrok s tega dela Koroške imelo vsebnost svinca v krvi pod 100 µg/l. Populacija z največjim tveganjem za zdravje zaradi onesnaženosti okolja s svincem so namreč prav otroci do sedmega leta starosti, ki ob igri in drugih dejavnostih vnašajo v telo večje količine svinca.

JP