Janez Janša in dr. Milan Zver: Komisarko Vero Jourovo pozivamo, da odstopi

Predsednik SDS Janez Janša in dr. Milan Zver sta na novinarski konferenci predstavila, kako se je podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova politično vmešala v odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije v primeru Zakona o RTV.
Predsednik SDS Janez Janša je na začetku poudaril, da se je evropski poslanec dr. Milan Zver dolgo prizadeval, da je prišel do teh dokumentov: “Komisarka je to vztrajno zavračala in šele na posredovanje evropske ombudsmanke je prišlo do delnega razkritja dokumentov. Najprej se iz dokumentov ni dalo kaj veliko razbrati, ker je bilo vse črno, po zadnji odločitvi Evropske komisije pa je dr. Milan Zver dobil zajeten kup dokumentov.” Iz posredovanega gradiva izhaja, da je naš sum, da se je evropska komisarka, v nasprotju z zakonodajo, vmešavala v notranje in ustavnopravne zadeve Republike Slovenije, potrjen.
V nadaljevanju je dr. Milan Zver predstavil netransparentnost komisarke, ki je zadolžena prav za transparentnost, ter jo pozval k odstopu: “Hoteli smo poudariti, do kje si je upala posegati v zakonodajni proces, ki se dogaja v Sloveniji. Pri tem gre za nesprejemljivo vmeševanje komisarke. Želeli smo tudi opozoriti na zlorabo položaja, opustitev dolžnega ravnanja, največji očitek, ki se lahko naslovi na komisarko Jourovo pa je, da je poskušala politično vplivati na delovanje slovenskih institucij, kar je v nasprotju z Lizbonsko pogodbo in pogodbo o delovanju Evropske unije.”
Za konec je Janez Janša povzel celotno zgodbo: “Prišli so Ustavnemu sodišču v “provinci” Republiki Sloveniji povedat, da naj to (zadržanje Zakona o RTV*) spremenijo. In Ustavno sodšče je to naredilo. Smo pri temeljnem vprašanju suverenosti države. Slovenija te suverenosti ni prenesla na Evropsko unijo.”
Služba za odnose z javnostmi SDS