Izseljevanje mladih družin pospešuje stanovanjska problematika

Mladi se v želji po boljšem življenju in priložnostih selijo s Koroške, velika večina koroških občin se srečuje z negativnim selitvenim prirastom. Eden izmed razlogov za izseljevanje je stanovanjska problematika, ki se je občine dobro zavedajo, problematika pa ne ostaja neopažena niti pri koroških kandidatih za poslance.

Nedavno smo poročali o problematiki izseljevanja na Koroškem. Z negativnim selitvenim prirastom se srečuje 11 od 12 koroških občin, samo Muta se lahko pohvali s pozitivnimi številkami. Podpovprečne plače, nezadostno število ustreznih delovnih mest in bližina Avstrije, kjer so življenjski pogoji boljši, so razlogi, ki v veliki meri odganjajo Korošce iz regije. Med razlogi za odseljevanje pa se skriva tudi stanovanjska stiska mladih družin, ki večkrat ostane neopažena in pozabljena, posledično pa za problematiko ni ustreznih rešitev.

Župani v Mežiški dolini se problematike izseljevanja iz njihovih občin zavedajo, poslužujejo se različnih načinov, kako bi ohranili obstoječe prebivalstvo in privabili kakšno mlado družino, da bi se priselila na Koroško. Denimo v Občini Ravne na Koroškem, ki ima po podatkih SURS-a skupni prirast na tisoč prebivalcev v vrednosti -3,4, mladim nudijo dodatno pomoč v smislu subvencioniranja stroškov obresti pri najemu stanovanjskega kredita, s čimer lahko enkrat letno prejmejo do 500 evrov subvencije, jim pomagajo pri razpisih za neprofitna stanovanja in se zavzemajo za gradnjo bloka z 20 neprofitnimi stanovanji. V Črni na Koroškem so pod tržno ceno ponudili odkup komunalno opremljenih parcel, podobne rešitve iščeta tudi občini Prevalje in Mežica. O problematiki smo se pogovarjali s kandidatom za poslanca na prihajajočih državnozborskih volitvah Alešem Logarjem, saj ima rešitve za stiske mladih družin vključene v predvolilni program.

»Mladi nimajo osnovnih pogojev, za katere bi se morala v prvi vrsti zavzemati država.«

»Ne da si mladi ne bi želeli ustvariti svojega doma, iti na svoje, kot radi rečemo, problem je v tem, da nimajo tistih osnovnih pogojev, za katere bi se morala v prvi vrsti zavzemati država,« pravi Logar. Kaj so njegove rešitve za to problematiko, se glasi naše vprašanje, Logar pa odgovarja, da »imamo več možnosti, le začeti je treba. V Sloveniji imamo denimo Stanovanjski sklad, katerega poslanstvo bi naj bilo ravno to – skrb za ureditev določene stanovanjske problematike, in da bo sklad osrednji izvajalec stanovanjske politike v Sloveniji. Torej lahko rečem, da je večina odgovornosti na državi – na državni politiki. V SDS se te problematike zavedamo in smo k rešitvi pristopili z vso odgovornostjo.«

Aleš Logar nam pojasni, da je poslanska skupina SDS pripravila zakon, katerega cilj je mladim in mladim družinam zagotoviti možnost neprofitnega najema stanovanj, ki so v lasti države in so nezasedena, hkrati pa bi mladi dobili možnost odkupa stanovanja po petih letih bivanja, ob tem da bi se vse plačane najemnine vštele v odkupno ceno stanovanja. SDS predlaga tudi, da bi se mladim ob rojstvu otroka glavnica kredita znižala za 20 odstotkov. Logar zaključi z mislijo, da bi morali skupaj iskati rešitve za odpravo brezposelnosti med mladimi, s čimer bi postopoma rešili tudi njihovo stanovanjsko problematiko.

JP