Vir: Škandal24

Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor IRSOP je v zvezi z iztekanjem čudne tekočine, ki se peni v reko Mežo iz proizvodnje Taba opravila izredni inšpekcijski pregled. Ugotovili so, da ni šlo za iztok škodljivih snovi.

Vir: Škandal24

Tednik Škandal24, ki sicer ne izhaja več v tiskani obliki, je aprila letos objavil fotografije peneče bele tekočine, ki se iz proizvodnje Taba v Žerjavu izteka v reko Mežo. Iz Taba so jim pojasnili, da gre za snovi iz čistilne naprave in da za reko niso škodljive. Kot so zapisali v prispevku, so se obrnili tudi na Ministrstvo za okolje in prostor, kjer so odgovorili, da o takšnem iztekanju ne vedo ničesar. Napovedali so izredni inšpekcijski pregled.

Vir: Škandal24

Za reko Mežo je bila proizvodnja v Žerjavu že v preteklosti hudo breme. Onesnažena je bila do te mere, da je umrlo vso vodno življenje – bila je mrtva reka. Življenje se je z znatno višjimi okoljskimi normativi popravilo, a neposredna bližina proizvodnje kljub temu vzbuja sume o doslednem upoštevanju le-teh. Zanimalo nas je, ali se je okoljska inšpekcija že odpravila na pregled v Žerjav.

Delavec je pozabil dodati antipenilec

»V času pregleda je bilo opaziti rahlo penjenje vode zaradi višinskega padca v reko Mežo. Do močnejšega penjenja na fotografijah v prijavi je prišlo po navedbah pooblaščenca za okolje podjetja TAB zaradi uporabe čistil Ajax Meglio, ki ga uporabljajo  za čiščenje ohišja akumulatorjev. Namreč po koncu čiščenja odpadnih vod dodajo vodi antipenilec, ki prepreči penjenje zaradi uporabe čistil. Lahko da je delavec pozabil dodati antipenilec in je prišlo do nekoliko večjega penjenja,« sporočajo iz Ministrstva za okolje in prostor.

Kot zagotavljajo na ministrstvu, ta antipenilec ni škodljiv za reko in rečno življenje, saj ne vpliva na kvaliteto vode. Na iztoku čistilne naprave se po navedbah ministrstva preverja tudi kislost vode oziroma pH. Žveplova kislina, ki jo uporabljajo v proizvodnji, lahko povzroči kislost vode, a v primeru, da pH ni v predpisanih mejah, se čistilna naprava izklopi. »Vse odpadne vode se  v tem primeru zbirajo v bazenu, ki je pred čistilno napravo, ko sonde zaznajo določen nivo vode v zbirnem bazenu, se proizvodnja ustavi,« še dodajajo na Ministrstvu za okolje in zaključujejo, da ni šlo za iztok čudnih oziroma škodljivih snovi. »Pregledano je bilo tudi Letno poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2017, iz katerega je razvidno, da so vse vrednosti predpisanih parametrov  znotraj zakonsko določenih,« še sporočajo.

JP