Izjava za javnost o volitvah v Evropski parlament 2024

Zbor za republiko

– ob upoštevanju, da je Slovenija leta 1991 postala samostojna in suverena država;
– ob upoštevanju, da je Slovenija leta 2004 postala polnopravna članica Evropske unije;
– ob upoštevanju, da je Slovenija v Evropsko unijo vstopila z zavestjo, da se je pridružila suverenim državam članicam;

je Zbor za Republiko na redni majniški seji in v posvetovanju s člani, ki se seje niso mogli udeležiti, sprejel izjavo za javnost o volitvah v Evropski parlament:

Zbor za republiko
⦁ se ne opredeljuje do posameznih kandidatov, političnih strank in poslanskih skupin v Evropskem parlamentu;
⦁ se ne opredeljuje do posameznih politik in ideologij;
⦁ nima svojega favorita na volitvah v Evropski parlament,

vendar podpira posamezne kandidate, politične stranke in poslanske skupine v Evropskem parlamentu, ki

⦁ se zavzemajo za Evropsko unijo kot zvezo suverenih in svobodnih držav;
⦁ zavračajo nadaljnjo centralizacijo Evropske unije, podpirajo pa tesnejše sodelovanje na področju kontrole zunanjih meja, varnosti in obrambe;
⦁ zavračajo idejo o federativni ureditvi Evropske unije kot nadnacionalne države s svojo Ustavo;
⦁ se zavedajo, da je Evropska unija nastala na krščanskih temeljih;
⦁ nasprotujejo birokratizaciji Evropske unije;
⦁ zagovarjajo tezo, da nihče ne more suvereni nacionalni državi članici vsiliti novih prebivalcev;
⦁ bodo nasprotovali regulatornim aktom, ki bodo na škodo Slovenije in slovenskega naroda;
⦁ nasprotujejo širjenju odločanja s kvalificirano večino, razen na področjih, ključnih za EU, kot so obramba, varnostna in zunanja politika.;
⦁ podpirajo Evropsko unijo kot prosti trg za svobodno izmenjavo blaga in storitev;
⦁ nasprotujejo širjenju pristojnosti EU na področju vsiljevanja »prebujenskih« agend, ideologije spola, ip., nacionalnim državam;
⦁ nasprotujejo okolijskim rešitvam, ki nimajo učinka na podnebje in so na škodo držav Evropske unije ter negativno vplivajo na blaginjo ljudi;
⦁ podpirajo svobodo govora kot univerzalno, temeljno in absolutno človekovo svoboščino;
⦁ se zavzemajo za svobodnega in enakopravnega posameznika, pri čemer svoboda vključuje tudi njegovo ekonomsko svobodo;
⦁ se zavzemajo za svetost življenja od spočetja do naravne smrti.

Za Zbor za republiko:
France Cukjati, predsednik