Izjava za javnost CUDV Črna na Koroškem

Investicijski del projekta za izvedbo deinstitucionalizacije v Centru za usposabljanje, delo in varstvo v Črni je dosegel pomemben etapni cilj. Po vsej izpeljanih aktivnostih smo z drugim razpisom pridobili izvajalce del za gradnjo sedmih stanovanjskih enot, treh na Ravnah na Koroškem in dveh v Dravogradu in Slovenj Gradcu. Pogodbe so bile podpisane s podjetjema Gradbeništvo Kuster in Markomark Nival ter posameznimi podizvajalci.

 

Financiranje gradnje je zagotovljena iz sredstev evropskega sklada za regionalni
razvoj in del iz državnega proračuna republike Slovenije.
Zaradi kriznih razmer na trgu gradbenih del, je v tem obdobju težje pridobiti
izvajalce, a na prvem delu razpisa, smo bili kljub temu zaenkrat uspešni.
Začetek gradnje bo že v mesecu juniju, pogodbeni rok za dokončanje del pa je v
mesecu aprilu 2023.

Objavljen je tudi razpis za izbor izvajalcev del za preostale štiri stanovanjske enote, v
Mežici in v Radljah ob Dravi, kjer prav tako upamo na uspešen zaključek pri iskanju
izvajalcev in začetek gradnje v poletnih mesecih.

Projekt za izvedbo deinstitucionalizacije CUDV Črna, preobrazbe centra, je razdeljen na
vsebinski in investicijski del. To predstavlja celostni pristop k preobrazbi CUDV Črna kot
celote. Metode dela in strokovne pristope pri preobrazbi želimo prilagoditi življenju v
skupnosti, uporabnikom želimo ponuditi individualno obliko podpore, ki bo zagotavljala
vsakemu posamezniku možnost osebnega načrtovanja njegovega življenja, lastnega prispevka, izbiro aktivnosti in samostojno vključevanje v družbo. Prav tako se bodo ob tem spremenili delovni pogoji za zaposlene, oblikovali se bodo mobilni timi, informacijske pisarne, uporabnikom bomo pristopili na individualni način. Zaposleni se bodo za takšen način dela, tekom trajanja projekta, ustrezno usposobili, s podporo strokovnjakov s področja deinstitucionalizacije in prenosom dobrih praks.

V CUDV Črna načrtujemo, da bomo v triletnem obdobju trajanja projekta, preselili 70
uporabnikov, iz centralne zgradbe, v 12 manjših stanovanjskih enot, v petih koroških občinah; na Ravnah , v Mežici, Dravogradu, Slovenj Gradcu in v Radljah ob Dravi iz naslova
Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije.
Iz naslova drugega razpisa za financiranje stanovanjskih skupin za osebe do 65 leta starosti pa bodo na voljo še dodatne kapacitete za preselitev 30 oseb.

Pri vseh aktivnostih so vključeni uporabniki, njihovi svojci in zaposleni, ki so v okviru
preobrazbe našega Centra ključni deležniki. Prav tako intenzivno sodelujemo z vsemi lokalnimi okolji in skupnostmi, kjer bomo v času projekta vzpostavili številne skupnostne oblike oskrbe in skupaj iskali možnosti individualnih zaposlitev za uporabnike.

Uporabniki bodo v stanovanjskih enotah živeli bolj neodvisno življenje, ki temelji na socialnem modelu in sodobnejših pristopih. Ljudje moramo živeti v okoljih, ki nas podpirajo, da imamo možnost sprejemanja neodvisnih in samostojnih odločitev ter na ta način postanemo enakopravni člani naše družbene skupnosti na vseh nivojih in v vseh obdobjih našega življenja. CUDV Črna na Koroškem tako intenzivno vstopa v deinstitucionalizacijo in postaja center skupnostnih oblik oskrbe.