Izjava po seji IO SDS

IO SDS ocenjuje, da po razpravi na zadnji seji Poslanske skupine SDS ni nikakršnega dvoma več, da aktualni poslanec SDS Anže Logar ustanavlja novo stranko. IO SDS ocenjuje, da v obstoječih razmerah ni čas za drobitev demokratičnih sil, ampak je potrebno njihovo združevanje ter aktivno ustvarjanje programske alternative stagnaciji in kaosu, ki ga ustvarja levičarska vladna koalicija.

IO SDS pričakuje od poslank in poslancev, izvoljenih na kandidatnih listah stranke, da bodo spoštovali voljo volivcev ter svoj poslanski mandat dokončali v okviru stranke, za katero so volivci v proporcionalnem volilnem sistemu oddali svoj glas. SDS je dokazala, da je široka in demokratična stranka in da dopušča odstopanja od enotnega glasovanja celo v primerih, ko gre za ustavne spremembe, kot se je to zgodilo pred kratkim ob drugačnem glasovanju poslanca Logarja.

V primeru, ko poslanec obstoječe stranke kljub danim zavezam volivcem in podpisani pogodbi tekom mandata ustanavlja novo stranko, ali ko se okrog t.i. novega obraza preformirajo obstoječe politične stranke, si volivci zaslužijo vsaj odprte karte. Prikrivanje tega namena vse do zadnjih mesecev pred volitvami v politični prostor vnaša namerno načrtovano zmedo. V interesu volivcev in poštene volilne tekme je, da se različne alternative pravočasno in jasno predstavijo.

IO SDS ugotovljenemu dejstvu navkljub ter obstoječim statutarnim možnostim ne predlaga izključitve poslanca Logarja iz stranke oziroma iz poslanske skupine. Nasprotno, obžalujemo ustanavljanje nove stranke s pomočjo kapacitet SDS ter škodljivo drobljenje sil. Ker po slovenski zakonodaji ni dopustno, da je državljan hkrati član dveh političnih strank, bo moral končno odločitev slej ko prej sprejeti poslanec sam. Zaradi poštenega odnosa do volivcev in do javnosti pa je treba vedeti, da nadaljnjih nastopov in stališč poslanca Anžeta Logarja ni mogoče več avtomatično šteti za stališča SDS, ampak za stališča nove stranke v nastajanju.

 
Služba za odnose z javnostmi SDS