Izjava Iniciative HOČ`MO CESTO: Hiti počasi

Na današnji dan, pred pol stoletja, je bila odprta prva avtocesta v Sloveniji. Dvaintrideset kilometrski odsek med Vrhniko in Postojno, je bil zgrajen v tridesetih mesecih. Tempo gradnje je bil za današnje čase nepredstavljiv.

 

V današnjih časih na gradbišču 3. razvojne osi, gradnja poteka bistveno počasneje. Na odseku hitre ceste med Slovenj Gradcem in Velenjem, je v dveh letih investitorju uspelo delno zaključiti eno gradbišče z viaduktom Gaberke, ter postaviti nekaj stebrov viadukta Jenina in Visočnik v okolici Podgorja pri Slovenj Gradcu. Korošci pri tem zaskrbljeno ugotavljamo, da po dveh letih od pričetka gradnje ni zgrajen niti meter hitre ceste, zato se sprašujemo v kakšnem roku bo država zgradila obljubljeno hitro cesto?

Žal od odgovornih še vedno nismo prejeli odgovorov, za koliko se bodo roki izgradnje zamaknili. Tudi do napovedanega decembrskega sestanka koordinacijskega odbora za izgradnjo 3.razvojne osi, na kateremu naj bi bila predstavljena novelirana časovnica, ni prišlo. V vmesnem času, kot opomnik objavljamo karikaturo ambasadorja Ho´čmo cesto, Cirila Horjaka, ki je slikovito orisal aktualni potek gradnje 3. razvojne osi na Koroško.

Hoč´mo cesto (tudi v letu 2023)!

Za Iniciativo Hoč´mo cesto!
Aljaž Verhovnik