Iniciativa Heroji furajo v pižamah – vnovična aktivacija koroških občin

Občina Ravne na Koroškem je ena izmed prvih občin, ki se je odzvala pozivu prejema »Paketa za lažjo uvedbo ukrepov za manj voženj pod vplivom alkohola«. Paket je v prostorih občine s strani Zavoda VOZIM in KMKC Kompleks, ki je lokalni partner iniciative, slavnostno prejel župan občine dr. Tomaž Rožen.

V želji, da bi bile ceste v lokalnih okoljih še varnejše, v pomladanskim mesecih iniciativa »Heroji furajo v pižamah« skupaj s svojimi projektnimi partnerji aktivno nagovarja občine po celi Sloveniji injih skozi predajo »Paketov za lažjo uvedbo ukrepov za manj voženj pod vplivom alkohola« spodbuja k uvedbi kontinuiranih ukrepov, s pomočjo katerih bodo lahko pripomogle k zmanjšanju števila voženj pod vplivom alkohola med mladimi. Dejstvo je namreč, da so med mladimi, starimi med 15 in 29 let, prometne nesreče še vedno vzrok številka ena za smrtnost, mladi v omenjeni starostni skupini pa povzročijo kar tretjino vseh prometnih nesreč, ki se zgodijo pod vplivom alkohola. Največ prometnih nesreč se zgodi na cestah v naselju (63 %) in na regionalnih cestah (14 %), kar tretjina vseh prometnih nesreč pa se pripeti ob koncu tedna.

Vsak »Paket za lažjo uvedbo ukrepov za manj voženj pod vplivom alkohola« je za to opremljen z vsebino, katere namen je olajšati implementacijo enostavnih ukrepov v lokalno okolje, in vsebuje brošuro s koraki za lažjo implementacijo herojske iniciative v lokalno okolje, USB ključek z vsemi gradivi, ki lahko pomagajo pri promociji in implementaciji iniciative v lokalno okolje in druge herojske materiale za motivacijski začetek uvajanja ukrepov.

Občina Ravne na Koroškem se je na poziv hitro odzvala

Ena izmed prvih občin, ki se je odzvala pozivu prejema »Paketa za lažjo uvedbo ukrepov za manj voženj pod vplivom alkohola« je bila Občina Ravne na Koroškem. Paket je v prostorih občine s strani Zavoda VOZIM in KMKC Kompleks, ki je lokalni partner iniciative, slavnostno prejel župan občine dr. Tomaž Rožen.

Občina Ravne na Koroškem iniciativo »Heroji furajo v pižamah« podpira že odleta 2018, ko je bila aktivno vključena v celoten sklop »herojskih« aktivnosti. Pod okriljem KMKC Kompleks in Zavoda VOZIM so se na Ravnah na Koroškem tako odvijale fokusna skupina, regionalni posvet, herojske vožnje in intervencija ter herojske delavnice. Rezultat regionalnega posveta je bilo kreiranje akcijskega načrta, ki bo na občinskem svetu obravnavan na eni izmed prihajajočih sej.

V letu 2019 občina Ravne na Koroškem tako nadaljuje z aktivacijo – sprejet akcijski načrt bo namreč osnova za kontinuirano izvajanje aktivnosti, ki bodo prispevale k večji varnosti v prometu v lokalnem okolju. Ob preventivnih delavnicah za mlade, ki bodo z novim šolskim letom izvajane, ne le na srednjih šolah, temveč tudi v obeh osnovnih šolah – v devetih razredih, bo Občina Ravne na Koroškem s pomočjo celotnega svežnja izdelanih herojskih materialov, ki jih je prejela v okviru »Paketa za lažjo uvedbo ukrepov za manj voženj pod vplivom alkohola«, v lokalno okolje lažje implementirala tudi nekatere druge izbrane aktivnosti.