Infrastrukturne novosti in promocija na Dravski kolesarski poti

Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot aktivno izvaja aktivnosti vezane predvsem na boljše povezovanje 18 občin ob reki Dravi pri realizaciji projekta, boljše sodelovanje z ostalimi deležniki, denimo ponudniki storitev, ter močnejše in enotnejše nastopanje do državnih inštitucij, ki so vezane na projekt. Na svojih rednih srečanjih, zadnja Skupščina partnerstva je bila izvedena v začetku meseca junija, si zastavlja cilje, ki jih s skupnimi močmi tudi udejanja.

Infrastrukturne novosti Gradnja Dravske kolesarske poti v občini Ruše med Rušami in Bistrico ob Dravi, katere glavni investitor je Direkcija RS za infrastrukturo je v zaključni fazi. Dolžina odseka je okoli 4 kilometre. Direkcija je sočasno pričela s pripravo razpisne dokumentacije za nadaljnjo gradnjo kolesarke poti v smeri Limbuša v MO Maribor. Dolžina tega odseka bo okoli 2 kilometra, gradnja pa bi se lahko pričela v začetku leta 2020. V projektu je postavitev 4 počivališč skupne grafične podobe Drava Bike na celotnem 6 kilometrov dolgem odseku.

V mesecu maju se je zaključila gradnja Dravske kolesarske poti med Tušem in Sp. Muto v občini Muta, katere glavni investitor je Direkcija RS za infrastrukturo. Na tem odseku se še v letošnjem letu načrtuje gradnja podvoza pod državno cesto, s čimer bo celoten odsek povezan in varen.

V mesecu juniju se je pričela gradnja 1,5 kilometra dolgega odseka Dravske kolesarske poti v občini Radlje ob Dravi, katerega glavni investitor je prav tako Direkcija RS za infrastrukturo. Trasa med Zg. Vižingo in Vodnim parkom poteka v bližini reke Drave.

Direkcija RS za infrastrukturo je letu 2018 naročila vso manjkajočo dokumentacijo za nadaljnjo gradnjo Dravske kolesarske poti v vrednosti okoli 1,8 milijona evrov. Dokumentacija bo dokončna v letu 2019, nato sledi gradnja novih odsekov v letu 2020.

V mesecu juliju so Dravske elektrarne Maribor asfaltirale manjkajoči del Dravske kolesarske poti v MO Ptuj pod Ptujskim jezerom v smeri občine Markovci. S tem se je uredil zelo pomemben odsek na tej povezavi.

Na Skupščini so sprejeli dogovor, da vse občine izboljšajo vzdrževanje in makadam. Tako so občine Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Starše in Hajdina v mesecu juliju zamenjale zgornji ustroj makadamskih poti, po katerih je vodena Dravska kolesarska poti v smeri Ptuja. Nov makadam na tem odseku je tako primeren za vse ciljne skupine kolesarjev, s čimer sledijo ciljem kakovosti, ki so si jih postavili na Dravski kolesarski poti.

V mesecu juniju sta bili postavljeni dve novi informacijski tabli v Podvelki in Fali, ki kolesarjem ponujata informacije o možnosti uporabe vlaka na tem odseku, saj je vzpon čez Lovrenc in Činžat za nekatere kolesarje pretežak. Do konca leta bo Direkcija RS za infrastrukturo postavila še dodatnih 27 informacijskih tabel ob celotni trasi Dravske kolesarske poti. Table bodo kolesarjem nudile informacije o samem poteku trase po etapah ter turistični, gostinski in drugi ponudbi ob kolesarski poti.

Promocijske aktivnosti

Sočasno s pripravo vsebine za informacijske table se ves čas izvajajo tudi promocijske aktivnosti. Pripravljen je bil ponatis kolesarske karte v štirih jezikih, spletni portal dravabike.si je bil poleg slovenskega, angleškega, nemškega in hrvaškega v celoti preveden tudi v italijanski jezik, na njej pa se sproti objavljajo novosti in opozorila o gradnji v vseh omenjenih jezikih. Izvedli so sejemske predstavitve v sklopu predstavitev Zavoda za turizem Maribor – Pohorje (Nemčija, Avstrija, Belgija, Srbija, Nizozemska … ), kakor tudi posebne sejemske predstavitve izključno za Drava Bike (Ljubljana, Gornja Radgona, Maribor). Izvajajo se aktivnosti vezane na skupno sodelovanje z avstrijskimi in hrvaškimi partnerji, kjer je v zaključni pripravi skupna predstavitvena brošura 510 km označene trase Dravske kolesarske poti. V sklopu Drava Festivala je bil izveden kolesarski izlet po vseh etapah s preverjanjem ponudbe in doživetij, ki jih Dravska kolesarska pot ponuja tako v Sloveniji in kot tudi na Hrvaškem.