Informacija o razmerah v Skupini SIJ zaradi naravne nesreče

V družbah Skupine SIJ na Ravnah na Koroškem so preprečili večjo škodo zaradi poplav. Proizvodnjo v družbah SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems bodo začeli počasi zaganjati glede na razpoložljivost zaposlenih, ki so jih izredne vremenske razmere hudo prizadele. Izziv za družbe Skupine SIJ in celotno koroško gospodarstvo so tudi omejene oziroma prekinjene logistične poti.

Med najhuje prizadeta območja sodi Koroška, med njimi tudi Ravne na Koroškem, kjer delujejo družbe SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems, SIJ ZIP center in SIJ Storitve. Na Gorenjskem poplave niso prizadele družb Skupine SIJ, so pa tam v stanju pripravljenosti zaradi plazu nad Koroško Belo na Jesenicah blizu enega od proizvodnih obratov družbe SIJ Acroni.

V sodelovanju z gasilci, civilno zaščito in tudi sodelavci Skupine SIJ so na Ravnah na Koroškem uspeli preprečiti najhujše, tj. da bi se voda razlila po gospodarskem območju. Bližnja reka Meža je tako poplavila manjši del enega od proizvodnih obratov (kovačnico) SIJ Metala Ravne in laboratorije v družbi SIJ Ravne Systems. Posledice razlitja že odpravljajo. Ocene škode še ni.

V koroških družbah Skupine SIJ bodo v naslednjih dneh poskušali postopoma zagnati proizvodnjo. Pri tem bodo morali v največji možni meri upoštevati razpoložljivost zaposlenih. Ti večinoma prihajajo z Raven in okoliških krajev, ki so jih poplave huje prizadele. Družbe si sicer želijo, da bi se zaposleni čim prej vrnili na delo, če to lahko storijo na varen način.

Na zagon proizvodnje na običajni ravni bo vplivalo tudi stanje lokalne prometne infrastrukture. Na Koroškem so namreč poškodovane številne ceste in mostovi, prekinjen je železniški promet, kar pomeni, da so logistične poti močno omejene oziroma prekinjene.

V Skupini SIJ se iskreno zahvaljujejo požrtvovalnim gasilcem in pripadnikom civilne zaščite. Posebna zahvala gre vsem zaposlenim, ki so v teh težkih trenutkih pomagali reševati tudi premoženje podjetja. Številni sodelavci družb Skupine SIJ so nesebično pomagali tudi svojim sokrajanom.

V Skupini SIJ verjamejo v skupno premagovanje izzivov, ki so pred zaposlenimi, podjetji in lokalno skupnostjo. Ob tej priložnosti tudi sporočajo, da proučujejo možnosti za dodatno pomoč zaposlenim za odpravo posledic naravne nesreče.

Podrobne informacije bodo na voljo v prihodnjih dneh.

Anja Potočnik, specialist za medije in interno komuniciranje