Gradnja 2. tira tudi za ceno 3. razvojne osi

Infrastrukturni minister Peter Gašperšič Mladinski iniciativi za 3. razvojno os odgovarja: drugi tir bo. Tudi če bo zaradi tega Koroška ostala brez hitre ceste.

Mladinska iniciativa se je s pismom ministru Gašperšiču 7. februarja odzvala na zaskrbljujoče izjave državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu Jureta Lebna, da bi lahko v primeru izstopa Madžarske iz sofinanciranja projekta drugega tira morali za izgradnjo le-tega poseči v državni proračun. Ta poseg pa bi bil tako velik, da bi trpela cestna infrastruktura po vsej državi; zmanjkalo bi denarja za številne obvoznice in 3. razvojno os. Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je od Gašperšiča zahtevala pojasnila, ali lahko 2. tir resnično spodnese finančno konstrukcijo koroške hitre ceste.

Direkcija RS za infrastrukturo bi se kar naenkrat soočila s pomanjkanjem

V odgovoru je Gašperšič pojasnil financiranje drugega tira, kakor je to opredeljeno v zakonu o drugem tiru, ki pa ga vlada zaenkrat še ne more izvajati. Izvajanje zakona, ki je pred referendumom požel nešteto kritik s strani opozicije kot tudi vladnih strank, ovira ustavna presoja sporno zapisanega zakona o referendumu in delov zakona o volilni in referendumski kampanji. Omenjena zakona sta namreč vladi omogočala, da vodi referendumsko kampanjo v podporo zakonu o drugem tiru in s pomanjkljivim informiranjem manipulira in zavaja volivce v svoj prid, povrhu pa troši davkoplačevalski denar.

»Investicija v 3. razvojno os je finančno velik zalogaj, kjer bo FARS svoje finančne vire moral kombinirati tudi z drugimi viri, tako nepovratnimi evropskimi sredstvi kot z dolžniškimi viri, kjer pa je zelo pomembna tudi vloga države. Poleg tega bo na delih 3. razvojne osi in na navezovalnih državnih cestah pomembna vloga tudi Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ki se v celoti proračunsko financira in bi se v primeru, da bi zaradi neuveljavitve zgoraj navedenega zakona [zakona o drugem tiru] morala prevzeti vlogo investitorja v 2. tir Divača Koper, kar naenkrat soočila z večletnim izrazitim pomanjkanjem vira sredstev za načrtovanje investicije iz Strategije razvoja prometa in nacionalnega programa,« je v odgovoru Mladinski iniciativi za 3. razvojno os zapisal minister.

Minister je torej dal jasno vedeti, da bo drugi tir zgrajen prav za vsako ceno, tudi če se bodo zaradi gradnje manj kot 30 kilometrov železniške proge zaustavili pomembni cestni infrastrukturni projekti po celotni državi, med katerimi je tudi 3. razvojna os.

JP