Finančne vzpodbude koroškim podjetnikom

Z javnim razpisom občina Slovenj Gradec dodeljuje finančna sredstva samozaposlenim in vzpodbuja podjetništvo v občini. Samozaposlenih je namreč iz dneva v dan več, njihovo stanje pa ni tako rožnato, kot se mogoče na prvi pogled zdi; na državni ravni je neurejeno še marsikatero področje.

Neurejene razmere samozaposlenih

Vprašanje pokojnine, nadomestila za bolniško odsotnost, negotovost in plačilna (ne)disciplina naročnikov – to so ena izmed vprašanj, s katerimi imajo opravka samozaposleni oziroma samostojni podjetniki. Ob plačevanju minimalnih mesečnih prispevkov bo tako večina samozaposlenih prejemala minimalno pokojnino, ne glede na mesečni zaslužek. Prav tako v primeru bolezni in nezmožnosti opravljanja dela ostanejo brez nadomestila za bolniško odsotnost in posledično brez vsakega dohodka.

V Slovenj Gradcu vzpodbujajo podjetništvo

Pred dnevi so v MO Slovenj Gradec objavili Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2017. Namen razpisa je z nepovratnimi finančnimi sredstvi pospeševati in vzpodbujati samozaposlovanje in podjetništvo na območju občine. To je opredeljeno tudi v proračunu občine, in sicer pod postavko Pospeševanje podjetništva, temu namenjena sredstva pa znašajo 25.000 evrov. Vsak samozaposleni, ki ima stalno prebivališče v MO Slovenj Gradec, se lahko poteguje za sredstva v višini 500 evrov, izpolnjevati pa mora nekaj pogojev. Te pogoje si lahko skupaj s celotnim razpisom in vlogo za prijavo na razpis ogledate na spletni strani občine: http://www.slovenjgradec.si/Domov/ArtMID/573/ArticleID/3817/JAVNI-RAZPIS-za-dodelitev-finan%C4%8Dnih-sredstev-za-spodbujanje-samozaposlovanja-v-Mestni-ob%C4%8Dini-Slovenj-Gradec-v-letu-2017

JP