Festival solzic 2022

Organizator Občina Ravne na Koroškem in TD Solzice letos znova prirejata Festival solzic, ki je bil prvič organiziran leta 2014.
Festival solzic je hommage Koroški pod Uršljo goro. Je poklon njeni dediščini! Najprej iz naslova literature, kjer je v ospredju Prežihov Voranc s svojo črtico Solzice (ki so prinesle tudi ime prireditve) in drugič iz naslova narave, kulture, tradicije, ljudskih zgodb ter človeka! Je praznik tega kar imamo in kar smo! Smo Koroška in smo Slovenija!

 

UVOD

Naravo pod Uršljo napletajo elementi kot so voda, zemlja, les, metal in ogenj (energija), ki so že osem let vidni tudi v simboličnih skulpturah pred občino Ravne (zid proti gasilskemu domu), in so prav tako sestavni elementi logotipa festivala, vidnega zgoraj. Logotip sestavlja prepoznavna linija Uršlje gore, cvet na koncu daje slutiti solzico in pet krogov nad linijo Uršlje je znova pet elementov narave.

In pet elementov narave najdemo tudi na solzici velikanki v Kotljah, kjer tri veje predstavlajo tri koroške doline: Mežiško, Dravsko in Mislinjsko. Vsak izmed petih cvetov na njej pa znova simbolizira naravo, zemljo, les, metal in ogenj.

Ko govorimo o naravi, moramo vedeti, da je na prvem mestu voda. In tukaj svet pod Uršljo
ponuja celo bogastvo: dobro pitno vodo, živo vodo, slap Cuc Neža, Ivarčko jezero,
Rimski vrelec s svojo slatino, vodno klop v Peklu, Črni potok z mokrišči, slapiči in tolmuni; od Podgore do izliva v Hotuljko, pa je predlagan za zavarovanje kot hidrološki naravni spomenik.

Voda je turistični motiv številka ena. In ker novodobni turistični projekti snujejo zdravilni
turizem, je za tiste, ki ustvarjajo in tržijo turizem, pomembno, da vedo kakšno vodo imajo (že legende in ljudska izročila govore, da je pod Uršljo ogromen rezervoar vode) in kaj lahko z njo počnejo. Pod goro so gozdovi, čisti zrak, rodovitna zemlja, energije in seveda ogromno vode! Kakšne so energije in kakšno je stanje negativnih ionov – kar je osnova zdravilnega turizma, je treba vedeti. Zato je letos, ko Festival že drugič izpostavlja vodo, posebni gost festivala dr. Semir Osmanagić, ki bo nekaj teh energij izmeril in povedal ali so zadostne za razvoj tovrstnega turizma. Govoril bo o zdravilnih energijah in povedal kakšne so pri njih, v njihovih piramidah, kamor potuje po zdravje in dobro počutje vse več ljudi. Vprašanje je, kaj lahko človek pod Uršljo sam naredi zase in zakaj lahko na Koroško pridejo ljudje kot turisti. To vprašanje pa zanima tudi najemnike Ivarčkega jezera, s katerimi skupaj snujemo turistično pot jutrišnjega dne!

Organizator Festivala solzic: Občina Ravne na Koroškem in TD Solzice.

Vodja festivala: Renata Picej

OTVORITEV

Petek, 20. maja 2022, ob 18.oo uri, v Srednješolskem centru Ravne, Na Gradu 4.

PROGRAM

Solzice, ŽPZ
Gregor Ravnik, operni pevec in pevec pop glasbe Nina Stopar: pesnica, slikarka, plesalka
PODELILI BOMO VENEC SOLZIC, ki ga bo prejel Alojz Pristavnik. Za svojo veliko strast do dediščine tega prostora. Svoje znanje je vseskozi prenašal na učence, jih delil s krajani in z veliko vnemo poklanjal skupinam pohodnikov in turistov. Alojz Pristavnik je tudi jekleni vezni člen »Peklenskega sprejema« v Peklu, ki ga izvaja TD Solzice.

V nadaljevanju, ob 18.30: Predavanje dr. Semirja Osmanagića: Voda, zdravilne energije, energije Poduršelja in piramide. (predavanje bo v bosanskem jeziku).

DOGODKI NA IVARČKEM JEZERU,

v soboto, 21. maja med 12.00 in 17.00 uro

Ker je voda glavna tema festivala, ji je namenjen večji del prireditve.
O vodi govorijo projekti OŠ in vrtcev, gimnazija pa je izdala celo izjemno dobro pripravljeno
knjižico o vodi: »Voda je življenje«. Dosegljiva bo na stojnicah Ivarčkega jezera, kjer se bodo osnovnošolci in dijaki predstavili z vsebinskim delom in kratkim kulturno-zabavnim
programom.

Kotl’jada; 10.oo – 14.oo
Kuhanje enolončnice, kjer udeleženci pripravijo izvirno koroško jed v kotlu in na mestu
prireditve; na odprtem ognju ali plinskem gorilniku.

Koroška tržnica; 10.oo – 17.oo
Koroška tržnica bo postavljena na »Jezerski rivieri«, na potki okoli jezera in bo postregla z
izdelki, kreacijami in pridelki posameznih razstavljalcev.

Vodne kapljice; 15.15
Nagradili bomo najlepše izdelke: slike ali maske, ki bodo predstavljale vodno kapljico. Posebej vabljene so družine z otroki. Umetnije bodo razstavljene in bogato nagrajene.

Likovni tabor; 10.oo – 17.oo
Koroški likovniki bodo ustvarjali in razstavljali na Jezerski rivieri.
Koroško filatelistično društvo bo na pošti 2394 Kotlje, pripravilo priložnostno filatelistično razstavo na temo SOLZICE V FILATELIJI. Dne 20.5.2022 bo na pošti 2394 Kotlje v uporabi priložnostni poštni žig, ki ga bo možno na tej pošti odtisniti še 10 delovnih dni od tega dne dalje. Žig je odobren s strani Pošte Slovenije. Prav tako bo društvo založilo spominsko kuverto, ki nosi zaporedno številko KFD255/2022. Kuverte bodo dosegljive na Ivarčkem jezeru; stojnica ZKŠTM in TD Solzice. Žig je že objavljen na straneh Pošte Slovenije.

Sprejem v Peklu; ob 10.oo in 12.oo uri.
Odhod iz Kotelj, zbirališče pri Solzici velikanki. Sprejem v Peklu je turistična zgodba in nepozabno doživetje. Gre za svojevrstno inscenacijo na gozdnem odru, avtentičnem prostoru iz Prežihove črtice Solzice. Je preplet literature, dediščine, ljudskih zgodb, kulinarike, tradicije in avtentičnosti kraja. Gostitelji so peklenščki in Lucifer! Pripravljena bo »peklenska kulinarika«: hudičeva slina, človeški grehi, peklenski namaz in Satanova jajca.
Pohod iz Kotelj do pekla bo voden. Potrebna je primerna obutev za hojo po gozdu.
Doživetje je brezplačno. Pot iz Kotelj do Pekla traja pol ure. Iz Pekla do Ivarčkega jezera, kjer poteka Festival solzic, je 20 minut hoje.