Evropsko sodišče za človekove pravice dodelilo odškodnino babici “koroških dečkov”

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je odločilo, da so slovenska sodišča s počasnim odločanjem o rejništvu kršila pravice babici koroških dečkov Mariji Otorepec. Slovenija je s počasnim postopkom kršila njeno pravico do poštenega postopka po 6. členu Evropske konvencije človekovih pravic. Dedek in babica otrok, znanih kot koroška dečka, si vse od umora njune hčere leta 2015 prizadevata, da bi otroka živela pri njiju. Po smrti matere otrok, ki ju je ubil njun oče, sta otroka v rejništvu, kamor ju je dodelil Center za socialno delo Velenje. Dedek in babica otrok pa imata lahko stike z njima le nekaj ur vsaka dva tedna v prostorih in pod nadzorom Centra za socialno delo. 

 

Sodišče v Strasbourgu je razsodilo še, da mora Slovenija babici koroških dečkov plačati 3000 evrov odškodnine in 3500 evrov sodnih stroškov. Slovenija bo morala sprejeti tudi ukrepe, da se podobne kršitve ne bi več ponovile.   

Stara starša koroških dečkov si še vedno prizadevata pridobiti dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti. Za dodelitev rejništva sta zaprosila že leta januarja 2016, a je CSD Velenje otroka dodelil v rejništvo drugi družini. Upravno sodišče je septembra lani postavilo nove izvedence, ki bodo podali mnenje, ali je babica primerna za rejništvo vnukov. 

Glede pritožbe starih staršev, da izvedenec v postopku odločanja glede stikov z vnukoma ni smel pričati v njuno korist in da slovenska sodišča niso upoštevala stališč vnukov, ESČP ni ugotovilo kršitev.