Evropski teden mobilnosti v Občini Ravne na Koroškem

V tednu med 16. in 22. septembrom obeležujemo Evropski teden mobilnosti (ETM), ko vsako leto združimo moči Občina Ravne na Koroškem, NIJZ Območna enota Ravne in skupaj z zavodi, vrtci, šolami ter različnimi društvi za zdravje in športnimi društvi izvedemo preventivno akcijo Koroška v gibanju. Letos so se nam pridružile tudi Zdrave šole iz celotne regije, saj mreža praznuje 30 let. ZKŠTM pa je skupaj s športnimi društvi obeležil tudi dan slovenskega športa.

 

Trajnostno mobilnost slavimo že več kot 20 let in vsako leto nas je več za zdravo mobilnost. Letošnja tema ETM so »Varčne poti«. Občina Ravne na Koroškem je k projektu pristopila že 10-ič. V tem tednu so aktivno pristopili k pobudi tudi zaposleni na občini, ki so svoje dnevne poti zamenjali s trajnostnimi izbirami – peš, s kolesi ali v sopotništvu. Že ves mesec september, v sklopu projekta sofinanciranja priprave in izvedbe Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023, v partnerstvu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter Občine Ravne na Koroškem, ki je uspešno kandidirala na razpisu namenjenemu ETM, ozaveščamo in informiramo o trajnostnih izbirah, razmišljamo na letošnjo temo ETM – Varčne poti in skušamo z zgledi vplivati na navade. V sklopu projekta smo postavili in danes namenu predali pametno solarno klop.
Pametna solarna klop Urban je inovativna rešitev, ki v skrbi za okolje, uporabniku ponudi udobno in hitro možnost polnjenja baterij pametnih naprav. S svojim izgledom pa v okolju predstavlja nevsiljivo in kreativno urbano opremo.
Trajnostna mobilnost je premikanje na trajnostni način, kar vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Cilj trajnostne mobilnosti je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov. Z ukrepi prometne politike moramo zagotoviti, da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov.
Z doseganjem ciljev trajnostne mobilnosti prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih, večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti.
Kaj lahko naredimo sami? Spremenimo svoje navade ter potujmo sebi in okolju prijazneje.
1. Prestopimo med brihtne potnike – ne sodelujmo v prometnih konicah, v službo se peljimo skupaj s sodelavci. Z družino organizirajmo opravke tako, da lahko gremo skupaj in se čim manjkrat peljemo. Z drugimi starši se dogovorimo za prevoz več otrok skupaj. Vsakič, ko je mogoče, uporabimo prevoz s kolesom, javnimi prevoznimi sredstvi ali gremo peš.
2. Prihranimo denar in dihajmo čistejši zrak – premislimo o nujnosti vsake vožnje, uporabljajmo noge in javni prevoz, znižajmo  hitrost vožnje, potujmo manj obsežno, klimo vklapljajmo z glavo.
3. Potujmo in se dobro počutimo
Gibajmo se – pustimo avto doma in se na krajše poti odpravimo s kolesom ali peš.
Veselimo se – ne izgubljajmo časa v prometu. Porabimo ga rajši za družino, konjičke, šport ali zabavo.
Uživajmo – denar, ki bi ga porabil za gorivo, namenimo zdravju in izboljšanju svojega počutja.
Družimo se – namesto v nakupovalno središče se z družino odpravimo na izlet s kolesi ali vlakom.
Več informacij najdete na spletni strani ETM https://www.tedenmobilnosti.si/
30 LET SLOVENSKE MREŽE ZDRAVIH ŠOL (SMZŠ)
Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.
Koncept mreže šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi promocije zdravja pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem, odnos do zdravja in življenja nasploh. Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šol, ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerila se je k razvojnim programom za promocijo zdravja, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev/dijakov, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov. Slovenija se je najprej z 12 šolami vključila v mrežo leta 1993. Od takrat se je slovenska mreža širila, in danes je vanjo vključenih že 398 osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov.
Regijska koroška mreža trenutno šteje 19 šol – 15 osnovnih šol in 4 srednje šole. V letošnjem šolskem letu se nam je pridružilo 5 novih članic, na občini smo ponosni, da so vse šole v naši občini vključene v SMZŠ.
Danes so se nam Zdrave šole predstavile z aktivnostmi, ki sovpadajo z ETM, veliko je bilo gibalnih aktivnosti, različnih poligonov, plesa, ustvarjalnih delavnic, iger, tudi »starih«, teh, ki so se jih igrali že naši babice in dedki, prikazali so nam pripravo zdravih prigrizkov in napitkov, skupaj z učenci in mentorji smo krepili naše spretnosti, spoznavali delovanje našega telesa, premagovali strah pred malimi živalmi.
Z nami so bili tudi: maskoti Anja in Marko – Avto-moto zveze, LURKO z Ljudske univerze Ravne, Društvo Projekt Človek, Šola zdravja, skupina Lučka, Koroško društvo za boj proti raku in taborniki – Rod Koroških jeklarjev. V sklopu dogodka so v Grajskem parku potekale številne aktivnosti z društvi za zdravje, športnimi društvi in Zdravimi šolami iz Koroške regije.
Na Ravnah, v neposredni bližini športnega centra bo zahvaljujoč podjetju Lidl Sloveija in njihove donacije, v prihodnjih mesecih stekla izgradnja t. i. Placa za vse generacije – trim steze – s katero prvič v občini ustvarjamo celostno igralno – gibalno – duševno pot, ki povezuje več elementov zdravega načina življenja, spodbuja gibanje, skrb za duševno zdravje, vključuje ranljivejše skupine in bo športno in družabno stičišče vseh generacij v občini Ravne na Koroškem.
V Lidlu Slovenija so v okviru pobude »Lidl za vitalno Slovenijo« slovenske občine povabili k oddaji predlogov za donacijsko (so)financiranje lokalnih infrastrukturnih projektov, ki podpirajo zdrav življenjski slog. Skupno so prejeli več kot 80 predlogov projektov. Med njimi tudi našega – pri katerem ob Občini Ravne sodeluje še 16 partnerjev, eden pomembnejših pa Mladinski svet Ravne, ki je že pred leti trim stezo obudil v življenje in tudi tokrat aktivno pristopil k pripravi projekta. Na našo največjo srečo je prav ta projekt pristal med izbranimi 4-imi, ki jim je Lidl naklonil svoje sodelovanje tudi s finančno podporo.
65.000 €, kolikor našemu projektu namenja podjetje Lidl Slovenija, je hkrati največja donacija, ki jo je Občina Ravne na Koroškem prejela iz zasebnega sektorja.
Donacijo je županu Občine Ravne na Koroškem dr. Tomažu Roženu predal Davor Irgolič, vodja prodaje za vzhodno regijo v Lidlu Slovenija, ki je ob predaji povedal: »Nad predlogom Občine Ravne na Koroškem smo bili naravnost navdušeni, saj odlično celostno ponazarja to, kar je bistvo naše pobude – naslavlja namreč vse generacije, spodbuja gibanje in zdrav življenjski slog in poudarja pomen skrbi za duševno zdravje. Hvale vredno pa je tudi to, da naslavlja tudi osebe s posebnimi potrebami.«
Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen je izpostavil naša dolgoletna prizadevanja po zagotavljanju ustrezne infrastrukture, ki sodi na Ravne – mesto športa in uspešno sodelovanje z idejnim snovalcem Mladinskim svetom Ravne, ki je eden od pomembnih 16-ih partnerjev tega projekta in povedal: »Donacija, ki smo jo prejeli, bo omogočila vzpostavitev sodobne trim steze, ki bo služila kot prostor za zdravje in gibanje naših občanov. Ta nova infrastruktura bo pomembno prispevala k izboljšanju kakovosti življenja in spodbujanju aktivnega načina življenja v naši skupnosti, na Ravnah, ki so in bodo mesto športa. Trim steza bo ponudila občanom priložnost za redno telesno aktivnost, tek, hojo, kolesarjenje in druge oblike rekreacije. To bo kraj, kjer bomo lahko skupaj gradili bolj zdravo in aktivno skupnost. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti podjetju Lidl Slovenija za njihovo velikodušnost in podporo. S svojo donacijo so pokazali, da verjamejo v našo skupnost in želijo narediti pozitiven vpliv na življenja naših občanov. Njihova gesta bo imela dolgoročne koristi za zdravje in dobro počutje naše skupnosti. Prav tako bi se rad zahvalil vsem partnerjem v projektu, posebej Mladinskemu svetu Ravne na čelu s predsednico dr. Taro Ledinek ter sodelavcem v občinski upravi, ki so aktivno sodelovali pri pripravi projekta. Brez njihovega trdega dela in predanosti ne bi mogli doseči tega pomembnega mejnika.«
Projekt Koroška v gibanju je letos združil tudi priložnost za obeležbo dneva slovenskega športa 23. 9. 2023 kot uvod v Evropski teden športa.  Pod okriljem ZKŠTM so potekale posamezne predstavitve programov športnih klubov in društev v obliki delavnic, treningov in predavanj. Predstavili se je: Namiznoteniški klub Fužinar, Šahovski klub Fužinar, Koroški nogometni klub Fužinar, Alpski smučarski klub Fužinar,  Odbojkarski klub Fužinar, Plavalni klub Fužinar, Koroški atletski klub, Športno društvo Partizan, Judo klub Ravne na Koroškem, Društvo borilnih športov Fužinar, Tenis klub Ravne, Pri Katji doma ter Kolesarski klub Ravne.
V imenu organizatorjev Občine Ravne na Koroškem, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE Ravne, ZKŠTM se vsem sodelujočim iskreno zahvaljujemo za njihovo sodelovanje in da tudi sicer opravljajo to plemenito poslanstvo in zagotavljajo, da je Koroška v gibanju 365 dni v letu.

 

Danica Hudrap, Urad župana