Evropski denar za občini Radlje ob Dravi in Dravograd

Občina Radlje ob Dravi  bo s pomočjo odobrenih evropskih sredstev izvedla nekaj manj kot 3,4 milijona evrov vreden projekt, s katerim bo zagotovila ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeraciji Zgornja Vižinga. Občina bo zgradila dobrih šest kilometrov kanalizacijskega omrežja in s tem na obstoječo čistilno napravo Radlje ob Dravi priključila dodatnih 480 občanov.

Občina Radlje ob Dravi bo projekt izvajala v okviru dogovora za razvoj koroške razvojne regije, Evropski sklad za regionalni razvoj pa zanj prispeva skoraj 871.000 evrov. 

Evropski denar tudi za Poslovno cono Otiški vrh

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa so odobrili evropska sredstva tudi za projekt »Poslovna cona Otiški vrh«. Za 2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Dravograd v okviru Dogovora za razvoj Koroške razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 890 tisoč evrov.

V okviru projekta bo Občina Dravograd razširila Poslovno cono Otiški vrh. Natančneje, zgradila bo komunalno, informacijsko, energetsko in prometno infrastrukturo na skupni površini 3,44 hektarja. S tem bo vzpostavila primarne infrastrukturne pogoje za razvoj podjetništva in s tem povezan hitrejši gospodarski razvoj.

Poslovno cono Otiški vrh čaka v prihodnjih letih širitev na skupni površini 3,44 hektarja, naložba bo vredna okoli dva milijona evrov. Foto: arhiv občine Dravograd

Dravograjska občina bo z izvedbo projekta ustvarila nova delovna mesta, privabljala investicije in spodbujala inovacije, predvsem pa nastajanje in izboljšanje poslovanja malih in srednje velikih podjetij.

Projekt se bo začel izvajati letošnjo jesen, končan pa bo predvidoma septembra 2023.