Evropska sredstva za samostojnejše življenje uporabnikov CUDV Črna

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem«. Vrednost projekta znaša slabih 2,4 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval dobrih 1,9 milijona evrov.

 

Namen projekta je pilotna izvedba procesa deinstitucionalizacije Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, s čimer se predvideva povečanje in ohranjanje dostojanstva uporabnikov, ki se ob ustrezni podpori navkljub oviranosti vrnejo nazaj v skupnost, da lahko živijo čim bolj samostojno življenje. Dodatno pa bo projekt prispeval tudi k bolj normalnemu vključevanju uporabnikov v njihovo socialno oziroma lokalno okolje.