Evropska sredstva za kolesarske povezave tudi v Slovenj Gradcu in Dravogradu

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so od prve polovice julija do prve polovice septembra odobrili evropska sredstva za skoraj 230 kilometrov novozgrajenih kolesarskih povezav po Sloveniji. Med drugim so za Koroško odobrili gradnjo kolesarskih povezav na relaciji Dravograd – Otiški Vrh in v Slovenj Gradcu.

S pomočjo sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo vzpostavljenih dobrih 228 kilometrov novozgrajenih kolesarskih povezav po Sloveniji. Nove kolesarske povezave bodo omogočale prebivalcem Slovenije dnevno mobilnost do lokalnih oz. regijskih središč ter povezanost s sosednjimi občinami. V okviru teh 29 projektov spodbujamo trajnostno mobilnost predvsem za dnevne migracije in izboljšujemo prometno varnost, prispevamo pa tudi k zmanjševanju onesnaževanja okolja,” sporočajo iz Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Med drugim so za Koroško odobrili gradnjo kolesarskih povezav na relaciji Dravograd – Otiški Vrh in v Slovenj Gradcu.

“S tem spodbujamo trajnostno mobilnost, kolesarjem pa omogočamo varne in udobne kolesarske povezave, navezujoče se na središča lokalnega oz. regionalnega pomena,” še sporočajo iz službe za razvoj in kohezijsko politiko.