Evropska sredstva za izboljšanje zanesljivosti oskrbe s pitno vodo v Slovenj Gradcu

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je za izboljšanje zanesljivosti oskrbe s pitno vodo v Slovenj Gradcu namenila 2,5 milijona evrov. V okviru projekta bo Mestna občina Slovenj Gradec zagotovila dolgoročno varno, zdravstveno ustrezno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo vsem prebivalcem na vodovodnem sistemu Slovenj Gradec-Suhi dol.

“V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt »Izboljšanje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v Mestni občini Slovenj Gradec«,” so sporočili z vlade. Za 4,5 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Slovenj Gradec v okviru Dogovora za razvoj Koroške razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval dobra 2,5 milijona evrov.

V okviru projekta bo Mestna občina Slovenj Gradec zagotovila dolgoročno varno, zdravstveno ustrezno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo vsem prebivalcem na vodovodnem sistemu Slovenj Gradec-Suhi dol. Občina bo zgradila 10.535 metrov manjkajočih vodovodov na območjih Mrakov hrib, Gmajna, Legenska planota in Brda, kar pomeni, da bo na vodovodno omrežje dodatno priključenih 457 prebivalcev.

Še dodatnih 518 prebivalcev pa bo na vodovodni sistem priključenih z zgraditvijo vodovodne povezave Suhi dol-Mislinjska Dobrava. Poleg tega bo občina v okviru naložbe zgradila še čistilno napravo za pitno vodo na vodnem viru Suhi Dol, tri črpališča in en vodohran.