Evropska komisija v četrtek potrdila dodatnih 277 milijonov evrov nepovratnih sredstev za Slovenijo

Evropska komisija je v četrtek potrdila dodatnih 277 milijonov evrov nepovratnih sredstev za Slovenijo.🇸🇮
S sredstvi bodo financirane naložbe v oskrbi starejših, zdravstvu, turizmu in izobraževanju.
Slovenska mreža javnih domov za starejše bo do konca prihodnjega leta razpolagala z 18 novimi oz. celovito prenovljenimi enotami po Sloveniji.
V okviru javne zdravstvene infrastrukture bo do konca prihodnjega leta celovito prenovljen celoten UKC Ljubljana, urejene dodatne kapacitete negovalnih oddelkov oz. bolnišnic Maribor, Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota.
Energetsko prenovljena bosta objekta Orhideja in Vrtnica v okviru rehabiltacijskega centra Soča Ljubljana in SB Nova Gorica.
Največja in najpomebnejša od teh investicij je energetska sanacija stavbe UKC Ljubljana.
Za nakup sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije za vzgojno-izobraževalne zavode je React-EU prispeval 13,6 milijona evrov nepovratnih sredstev.
Slovenija je v zadnjih dveh letih zaradi pospešenih aktivnosti na področju uporabe evropskih sredstev iz podpovprečnih napredovala med pet najuspešnejših držav v EU.